Strona BiP
Strona UMWW
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZAOFERTY PRACYOGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNEWYSZUKIWANIELOGOWANIE
Jesteś na stronie:

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Ewidencja lekarzy uprawnionych do badań kierowców

Wykaz miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory na terenie województwa wielkopolskiego.

Wykaz przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową i posiadających program gospodarki odpadami, w tym wytwarzających odpady azbestowe.

Rejestr wstępnie uznanych grup producentów

Rejestr uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz punkty zbierania pojazdów prowadzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25 poz. 202 ze zm.)

Rejestry wydanych zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi

Rejestr grup producentów rolnych

Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Ewidencja psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

Wykaz zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy doszkalające dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne

Ewidencja egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Rejestr przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Rejestr zezwoleń na rozpowszechnianie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny

Zestawienie mienia nieruchomego będącego własnością Województwa Wielkopolskiego

Rejestr instytucji kultury - sposób udostępniania 

Rejestr organizatorów i pośredników turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Ewidencja pilotów wycieczek oraz przewodników turystycznych.

Wykaz kart ewidencyjnych obiektów hotelarskich i wykaz obiektów hotelarskich.

Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych  

Raport Wojewódzki – Gospodarka odpadami

Strona : 1  
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji : Tomasz Spychalski
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Administrator BIP Tomasz Spychalski ,  2013-07-31 12:44:41
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Górski , 2007-12-20 12:37:34
- zaakceptowanie treści informacji: Administrator BIP Tomasz Spychalski , 2013-07-31 12:44:44

Drukuj
Stronę odwiedzono 28854 razy.