Strona BiP
Strona UMWW
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZAOFERTY PRACYOGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNEWYSZUKIWANIELOGOWANIE
Jesteś na stronie:

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Sprawozdanie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r.

Sprawozdanie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r.

Ewidencja lekarzy uprawnionych do badań kierowców

Wykaz miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory na terenie województwa wielkopolskiego.

Wykaz przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową i posiadających program gospodarki odpadami, w tym wytwarzających odpady azbestowe.

Rejestr wstępnie uznanych grup producentów

Rejestr uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz punkty zbierania pojazdów prowadzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25 poz. 202 ze zm.)

Rejestry wydanych zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi

Rejestr grup producentów rolnych

Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Ewidencja psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

Wykaz zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy doszkalające dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne

Ewidencja egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Rejestr przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Rejestr zezwoleń na rozpowszechnianie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny

Zestawienie mienia nieruchomego będącego własnością Województwa Wielkopolskiego

Rejestr instytucji kultury - sposób udostępniania 

Rejestr organizatorów i pośredników turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Ewidencja pilotów wycieczek oraz przewodników turystycznych.

Wykaz kart ewidencyjnych obiektów hotelarskich i wykaz obiektów hotelarskich.

Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych  

Raport Wojewódzki – Gospodarka odpadami

Strona : 1  
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji : Tomasz Spychalski
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Administrator BIP Tomasz Spychalski ,  2014-12-01 14:38:02
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Górski , 2007-12-20 12:37:34
- zaakceptowanie treści informacji: Administrator BIP Tomasz Spychalski , 2014-12-01 14:38:04

Drukuj
Stronę odwiedzono 29174 razy.