do góry ^

Uchwały podjęte na L Sesji Sejmiku w dniu 24 września 2018 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

L/1106/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 (+ autopoprawka).

Uchwała

2.

L/1107/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 i lata następne.

Uchwała

3.

L/1108/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

4.

L/1109/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Uchwała
Załącznik nr 1

5.

L/1110/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 "Turystyka").

Uchwała

6.

L/1111/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniająca uchwałę nr XLIV/994/18 SWW z dnia 26 marca 2018 roku ws. wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosku na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (Dział 926 "Kultura Fizyczna").

Uchwała

7.

L/1112/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniająca uchwałę nr XLVIII/1085/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała

8.

L/1113/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Ostrów Wielkopolski w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała

9.

L/1114/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała

10.

L/1115/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie: zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała

11.

L/1116/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację murali inspirowanych 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Uchwała

12.

L/1117/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań własnych gmin w zakresie działalności bieżącej i majątkowej, realizowanej w celu upamiętnienia 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Uchwała

13.

L/1118/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w granicach administracyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec, Gminie miejskiej Wągrowiec.

Uchwała

14.

L/1119/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski.

Uchwała

15.

L/1120/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinka drogi na terenie miasta Jarocina, przebiegającego ul. Św. Ducha od skrzyżowania z ul. Poznańską do węzła na drodze ekspresowej nr 11.

Uchwała

16

L/1121/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznań, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, położonych wzdłuż autostrady A2 od km 107+900 do km 257+219, obejmującego aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków autostrady A2.

Uchwała

17.

L/1122/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmującego aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023.

Uchwała

18.

L/1123/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego obejmującego aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023.

Uchwała

19.

L/1124/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego.

Uchwała

20.

L/1125/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia treści Porozumienia między Województwem Wielkopolskim a Regionem Bretanii o współpracy międzynarodowej.

Uchwała
Załącznik nr 1

21.

L/1126/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uzupełnienia składu Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Lesznie.

Uchwała

22.

L/1127/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Uchwała

23.

L/1128/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Uchwała

24.

L/1129/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.

Uchwała

25.

L/1130/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała

26.

L/1131/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.

Uchwała

27.

L/1132/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu.

Uchwała

28.

L/1133/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała

29.

L/1134/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu.

Uchwała

30.

L/1135/18

Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Uchwała

31.

L/1136/18

Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-09-24 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-10-04 14:21:09 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6177 razy