do góry ^

Uchwały podjęte na V Sesji Sejmiku w dniu 30 marca 2015 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

V/98/15

Uchwała  zmieniająca uchwałę  Nr III/44/15 SWW z dn. 26 stycznia 2015r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015.

Uchwała

2.

V/99/15

Uchwała  zmieniająca  Nr SWW III/43/15 z dn. 26 stycznia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 r. i lata następne.

Uchwała

3.

V/100/15

Uchwała  w sprawie oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2014 roku.

Uchwała
Załącznik

4.

V/101/15

Uchwała  w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Uchwała
Załącznik Nr. 1
Załącznik Nr. 2
Załącznik Nr. 3
Załącznik Nr. 4

5.

V/102/15

Uchwała  w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie innym jednostkom samorządu terytorialnego i zawarcia w tej sprawie umowy.

 

Uchwała

6.

V/103/15

Uchwała zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr II/9/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Opalenica.

Uchwała

7.

V/104/15

Uchwała w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020”.

Uchwała
Załącznik Nr. 1
Załącznik Nr. 2
RIS
Załącznik do RIS Nr. 1 cz. 1
Załącznik do RIS Nr. 1 cz. 2
Załącznik do RIS Nr. 1 cz. 3
Załącznik do RIS Nr. 2
Załącznik do RIS Nr. 3

8.

V/105/15

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki zdrowotnej Wojewódzkiego szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała

9.

V/106/15

Uchwała w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

 

Uchwała

10.

V/107/15

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie w Poznaniu.

Uchwała

11.

V/108/15

Uchwała w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

Uchwała
Załącznik

12.

V/109/15

Uchwała w sprawie  określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod  uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2015 roku oraz rejonizacji tych upraw.

Uchwała

13.

V/110/15

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Międzychód.
 

Uchwała
Załącznik

14.

V/111/15

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tulce, gmina Kleszczewo.

Uchwała
Załącznik

15.

V/112/15

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kostrzyn.

Uchwała
Załącznik

16.

V/113/15

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przemęt.

Uchwała
Załącznik

17.

V/114/15

Uchwała w sprawie  wyznaczenia aglomeracji Połajewo.

Uchwała
Załącznik

18.

V/115/15

Uchwała w sprawie  wyznaczenia aglomeracji Brzeźno, gmina Czarnków.

Uchwała
Załącznik

19.

V/116/15

Uchwała w sprawie  wyznaczenia aglomeracji Mikstat.

Uchwała
Załącznik

20.

V/117/15

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Murowana Goślina.

Uchwała
Załącznik

21.

V/118/15

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Opalenica.

Uchwała
Załącznik

22.

V/119/15

Uchwała w sprawie  wyznaczenia aglomeracji Nagradowice, gmina Kleszczewo.
 

Uchwała
Załącznik

23.

V/120/15

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarnków.

Uchwała
Załącznik

24.

V/121/15

uchwała w sprawie zmiany wyznaczenia aglomeracji Oborniki.

Uchwała
Załącznik

25.

V/122/15

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rozdrażew.

Uchwała
Załącznik

26.

V/123/15

Uchwała  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/561/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w województwie wielkopolskim.

Uchwała
Załącznik

27.

V/124/15

Uchwała  w sprawie Planu działań krótkoterminowych w zakresie benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja poznańska.

Uchwała
Załącznik

28.

V/125/15

Uchwała  w sprawie Planu działań krótkoterminowych w zakresie benzo(a)pirenu dla strefy miasto Kalisz.

Uchwała
Załącznik

29.

V/126/15

Uchwała w sprawie Planu działań krótkoterminowych w zakresie benzo(a)pirenu dla strefy wielkopolskiej.

Uchwała
Załącznik

30.

V/127/15

Uchwała  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli  prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2015.

Uchwała

31.

V/128/15

Uchwała w sprawie: przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska w sprawie zakupu dwóch akceleratorów do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

Uchwała

32.

V/129/15

Uchwała w sprawie: przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska w sprawie pakietu onkologicznego.

Uchwała

33.

V/130/15

Uchwała w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-03-30 Krzysztof Paszyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-04-08 10:02:31 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6676 razy