do góry ^

Uchwały podjęte na VII Sesji Sejmiku w dniu 25 maja 2015 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

VII/161/15

Uchwała  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2014 rok + Sprawozdanie z wykonania budżetu WW za 2014 rok + Errata do Sprawozdania + Opinia RIO + Opnia niezależnego biegłego rewidenta dla SWW wraz ze sprawozdaniami finansowymi

 

Uchwała

2.

VII/162/15

Uchwała  w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego za 2014 rok.

Uchwała

3.

VII/163/15

Uchwała  zmieniającej uchwałę Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 + Autopoprawka

Uchwała

4.

VII/164/15

Uchwała  zmieniającej uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne + autopoprawka

Uchwała

5.

VII/165/15

Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu pt.: Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna województwa wielkopolskiego w roku 2014.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19 Załącznik nr 20

6.

VII/166/15

Uchwała  zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała
Załącznik

.7.

VII/167/15

Uchwała  w sprawie powierzenia gminom: Chodzież, Oborniki, Krajenka, Szamotuły, Wysoka, Wyrzysk, Kostrzyn Wlkp., Rokietnica, Swarzędz, Kórnik, Łubowo, Pobiedziska, Gniezno, Września, Malanów, Konin, Powidz, Pleszew, Godziesze Wielkie, Ceków Kolonia, Perzów, Blizanów, Międzychód, Miejska Górka, Śmigiel, Leszno, Zbąszyń zadania samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.

Uchwała
Załącznik

8.

VII/168/15

Uchwała w sprawie powierzenia Powiatowi Grodziskiemu, Powiatowi Ostrowskiemu oraz Powiatowi Śremskiemu zadania samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.

Uchwała
Załącznik

9.

VII/169/15

Uchwała  w sprawie powierzenia Powiatowi Wągrowieckiemu zadań samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.

 

Uchwała
Załącznik

10.

VII/170/15

Uchwała w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Chrzypsko Wielkie

Uchwała

11.

VII/171/15

Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Śrem, Gminie Śrem.

Uchwała

12.

VII/172/15

Uchwała  w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.(sport)

Uchwała

13.

VII/173/15

Uchwała  w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.(turystyka)

Uchwała

14.

VII/174/15

Uchwała w sprawie: zmiany w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie

Uchwała

15.

VII/175/15

Uchwała  w sprawie: powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie

Uchwała

16.

VII/176/15

Uchwała  zmieniająca uchwałę Nr XXXII/639/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Uchwała

17.

VII/177/15

Uchwała  zmieniająca  uchwałę Nr XXXII/641/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Uchwała

18.

VII/178/15

Uchwała zmieniająca  uchwałę Nr XLIII/832/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Uchwała

19.

VII/179/15

Uchwała zmieniająca   uchwałę Nr XLIII/833/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Uchwała

20.

VII/180/15

Uchwała zmieniająca  uchwałę Nr XLIII/834/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014r. zmieniającą uchwałę nr XXVII/492/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie utworzenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Uchwała

21.

VII/181/15

Uchwała  w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu

Uchwała

22.

VII/182/15

Uchwała w sprawie  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zbąszyń
 

Uchwała
Załącznik

23.

VII/183/15

Uchwała  w sprawie  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wolsztyn – Siedlec

Uchwała
Załącznik

24.

VII/184/15

Uchwała  zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chodzież

Uchwała
Załącznik

25.

VII/185/15

Uchwała   w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pakosław

Uchwała
Załącznik

26.

VII/186/15

Uchwała zmieniająca uchwałę  Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017

Uchwała
Załącznik

27.

VII/187/15

Uchwała  zmieniająca uchwałę nr VI/133/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

28.

VII/188/15

Uchwała  w sprawie: uzupełnienia składu Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Lesznie.

Uchwała

29.

VII/189/15

Uchwała  w sprawie: zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Koninie.

Uchwała

30.

VII/190/15

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr VI / 136 / 2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2018”, realizowanego w oparciu o środki „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

Uchwała

31.

VII/191/15

Uchwała  w sprawie uzupełnienia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2015.

Uchwała

32.

VII/192/15

Uchwała  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego M. na działalność Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-05-25 Krzysztof Paszyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-05-29 09:24:46 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6322 razy