do góry ^

Uchwały podjęte na VIII Sesji Sejmiku w dniu 29 czerwca 2015 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

VIII/193/15

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015.

Uchwała

2.

VIII/194/15

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne.

Uchwała

3.

VIII/195/15

Uchwała w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze.

Uchwała

4.

VIII/196/15

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXV/691/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Uchwała

5.

VIII/197/15

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze.

Uchwała

6.

VIII/198/15

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszno.

Uchwała
Załącznik

7.

VIII/199/15

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konin.

Uchwała
Załącznik

8.

VIII/200/15

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lwówek.

Uchwała
Załącznik

9.

VIII/201/15

Uchwała w sprawie zmiany uchwały  Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017.

Uchwała
Załącznik

10.

VIII/202/15

Uchwała w sprawie: wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Uchwała

11.

VIII/203/15

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Uchwała

12.

VIII/204/15

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała

13.

VIII/205/15

Uchwała w sprawie utworzenia Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

14.

VIII/206/15

Uchwała w sprawie wyłączenia z Zespołu pn. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie i likwidacji Kolegium.

Uchwała

15.

VIII/207/15

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/467/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: utworzenia Zespołu pn. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.

Uchwała

16.

VIII/208/15

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/466/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu.

Uchwała

17.

VIII/209/15

Uchwała zmieniającej Akt założycielski Publicznego Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu.

Uchwała

18.

VIII/210/15

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach administracyjnych Miasta Gniezno, Miastu Gniezno.

Uchwała

19.

VIII/211/15

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi  zlokalizowanymi  wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Książ Wielkopolski, Gminie Książ Wielkopolski.

Uchwała

20.

VIII/212/15

Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2014 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Uchwała
Załącznik

21.

VIII/213/15

Uchwała  w sprawie powierzenia Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Wągrowieckiemu i Powiatowi Krotoszyńskiemu zadań samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.

Uchwała
Załącznik

22.

VIII/214/15

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

Uchwała

23.

VIII/215/15

Uchwała  w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym w Kowanówku.

Uchwała

24.

VIII/216/15

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Poznaniu.

Uchwała

25.

VIII/217/15

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Śremie.

Uchwała

26.

VIII/218/15

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Poznańskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie.

Uchwała

27.

VIII/219/15

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Uchwała

28.

VIII/220/15

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Uchwała

29.

VIII/221/15

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu.

Uchwała

30.

VIII/222/15

Uchwała  w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie.

Uchwała

31.

VIII/223/15

Uchwała  w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała

32.

VIII/224/15

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Uchwała

33.

VIII/225/15

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Uchwała

34.

VIII/226/15

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.

Uchwała

35.

VIII/227/15

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Uchwała

36.

VIII/228/15

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.

Uchwała

37.

VIII/229/15

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

Uchwała

38.

VIII/230/15

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.

Uchwała

39.

VIII/231/15

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała

40.

VIII/232/15

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Uchwała

41.

VIII/233/15

Uchwała w sprawie przyjęcia i skierowania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik

42.

VIII/234/15

Uchwała w sprawie przyjęcia i skierowania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu.

Uchwała
ZałącznikOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-06-29 Krzysztof Paszyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-07-07 09:10:48 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6148 razy