do góry ^

Uchwały podjęte na X Sesji Sejmiku w dniu 28 września 2015 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki  do pobrania

1.

X/256/15

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015.

Uchwała

2.

X/257/15

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne.

Uchwała

3.

X/258/15

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

4.

X/259/15

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/508/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określaną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

Uchwała

5.

X/260/15

Uchwała w sprawie powierzenia Powiatowi Złotowskiemu zadania samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.

Uchwała

6.

X/261/15

Uchwała w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Ośrodkowi Reumatologicznemu w Śremie.

Uchwała

7.

X/262/15

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała

8.

X/263/15

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie.

Uchwała

9.

X/264/15

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie.

Uchwała

10.

X/265/15

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Miastu Konin.

Uchwała

11.

X/266/15

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Kowanówku.

Uchwała

12.

X/267/15

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Uchwała
Załącznik

13.

X/268/15

Uchwała w sprawie  pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi nr 312 przebiegającego w m. Rakoniewice.

Uchwała

14.

X/269/15

Uchwała w sprawie  pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 117 przebiegającej na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Uchwała

15.

X/270/15

Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej drogi powiatowej nr 1877P przebiegającej na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Uchwała

16.

X/271/15

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Gminy Czempiń, Gminie Czempiń.

Uchwała

17.

X/272/15

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr VIII/203/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Uchwała

18.

X/273/15

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wysoka.

Uchwała
Załącznik

19.

X/274/15

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jarocin.

Uchwała
Załącznik

20.

X/275/15

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jaraczewo.

Uchwała
Załącznik

21.

X/276/15

Uchwała  w sprawie  wyznaczenia aglomeracji Gołuchów.

Uchwała
Załącznik

22.

X/277/15

Uchwała  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nekla.

Uchwała
Załącznik

23.

X/278/15

Uchwała  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bojanowo.

Uchwała
Załącznik

24.

X/279/15

Uchwała  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pyzdry.

Uchwała
Załącznik

25.

X/280/15

Uchwała  zmieniająca uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włoszakowice.

Uchwała
Załącznik

26.

X/281/15

Uchwała  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wilczyn.

Uchwała
Załącznik

27.

X/282/15

Uchwała  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żółków, Gmina Żerków.

Uchwała
Załącznik

28.

X/283/15

Uchwała  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Raszewy, Gmina Żerków.

Uchwała
Załącznik

29.

X/284/15

Uchwała  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rososzyca, Gmina Sieroszewice.

Uchwała
Załącznik

30.

X/285/15

Uchwała  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Damasławek.

Uchwała
Załącznik

31.

X/286/15

Uchwała  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dopiewo.

Uchwała
Załącznik

32.

X/287/15

Uchwała  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skórzewo, gmina Dopiewo.

Uchwała
Załącznik

33.

X/288/15

Uchwała  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017.

Uchwała
Załącznik

34.

X/289/15

Uchwała  w sprawie  uzgodnienia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego.

Uchwała

35.

X/290/15

Uchwała zmieniająca uchwałę nr VI / 136 / 2015 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2018”, realizowanego w oparciu o środki „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

Uchwała

36.

X/291/15

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnowo Podgórne na zadanie z zakresu kultury.

Uchwała

37.

X/292/15

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/133/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

38.

X/293/15

Uchwała w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

Uchwała

39.

X/294/15

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-09-28 Krzysztof Paszyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-10-02 12:21:41 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5924 razy