do góry ^

Uchwały podjęte na XIV Sesji Sejmiku w dniu 25 stycznia 2016 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XIV/378/16 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016

Uchwała

2.

XIV/379/16 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne

Uchwała

3.

XIV/380/16 Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

Uchwała

4.

XIV/381/16 Uchwała  w sprawie: udzielenia zgody na darowiznę nieruchomości na rzecz Miasta Leszna

Uchwała

5.

XIV/382/16 Uchwała w sprawie: udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz Miasta Leszna za cenę obniżoną

Uchwała

6.

XIV/383/16 Uchwała w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Wronki

Uchwała

7.

XIV/384/16 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

Uchwała

8.

XIV/385/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Uchwała

9.

XIV/386/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno - Kardiologicznemu w Kowanówku

Uchwała

10.

XIV/387/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie

Uchwała

11.

XIV/388/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia Psychicznego w Poznaniu

Uchwała

12.

XIV/389/16 Uchwała uchwały w sprawie: nadania statutu Muzeum Okręgowemu im. Stanisława Staszica w Pile

Uchwała
Załącznik

13.

XIV/390/16 Uchwała w sprawie: nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Lesznie

Uchwała
Załącznik

14.

XIV/391/16 Uchwała w sprawie: nadania statutu Muzeum Okręgowemu Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Uchwała
Załącznik

15.

XIV/392/16 Uchwała w sprawie: nadania statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Uchwała
Załącznik

16.

XIV/393/16 Uchwała w sprawie: nadania statutu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Uchwała
Załącznik

17.

XIV/394/16 Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Tarnowo Podgórne

Uchwała
Załącznik

18.

XIV/395/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań

Uchwała
Załącznik

19.

XIV/396/16 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego

Uchwała
Załącznik
 

20.

XIV/397/16 Uchwała w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu rawickiego odcinków dróg wojewódzkich

Uchwała
Załącznik

21.

XIV/398/16 Uchwała w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu poznańskiego odcinków dróg wojewódzkich

Uchwała
Załącznik

22.

XIV/399/16 Uchwała w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu pilskiego odcinków dróg wojewódzkich

Uchwała
Załącznik

23.

XIV/400/16 Uchwała  w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu kępińskiego odcinka drogi wojewódzkiej

Uchwała
Załącznik

24.

XIV/401/16 Uchwała  w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu gnieźnieńskiego odcinka drogi wojewódzkiej

Uchwała
Załącznik

25.

XIV/402/16 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Ostrzeszów, Gminie Ostrzeszów

Uchwała

26.

XIV/403/16 Uchwała w sprawie: ustalenia projektu zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

27.

XIV/404/16 Uchwała w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością rzeczową petycji mieszkańców gmin: Dopiewo i Tarnowo Podgórne

Uchwała

28.

XIV/405/16 Uchwała w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie eksploatacji węgla brunatnego w tzw. Rowie Poznańskim i południowo-zachodniej Wielkopolsce, w obszarach intensywnej produkcji rolnej

Uchwała

29.

XIV/406/16 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi dotyczącej polityki zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

30.

XIV/407/16 Uchwała w sprawie: zmiany składu Społecznej Rady Programowej magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”

Uchwała
 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-01-25 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-02-01 14:35:24 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6189 razy