do góry ^

Uchwały podjęte na XIX Sesji Sejmiku w dniu 30 maja 2016 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XIX/499/16 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2015.

Uchwała

2.

XIX/500/16 Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok.

Uchwała

3.

XIX/501/16 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016.

Uchwała

4.

XIX/502/16 Uchwała zmieniająca  uchwałę nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne.

Uchwała

5.

XIX/503/16 Uchwała w sprawie: ogłoszenia Konkursu na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie.

Uchwała
Załącznik

6.

XIX/504/16 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Taczaka 9a.

Uchwała

7.

XIX/505/16 Uchwała w sprawie: zwrotu darowanej nieruchomości na rzecz Powiatu Złotowskiego.

Uchwała

8.

XIX/506/16 Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Uchwała

9.

XIX/507/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Uchwała

10.

XIX/508/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: nadania statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Uchwała

11.

XIX/509/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała

12.

XIX/510/16 Uchwała  w sprawie: powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu zadań samorządu województwa dotyczących działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażaniu oraz poprawy stanu psychicznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu.

Uchwała

13.

XIX/511/16 Uchwała w sprawie: powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu, Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Wągrowieckiemu i Powiatowi Złotowskiemu zadań samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.

Uchwała

14.

XIX/512/16 Uchwała w sprawie: przyjęcia Informacji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w Województwie Wielkopolskim w 2015 r.

Uchwała
Załącznik

15.

XIX/513/16 Uchwała w sprawie: powierzenia Gminie Kępno zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej (bez numeru) na czas realizacji inwestycji.

Uchwała

16.

XIX/514/16 Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Sulęcinek, gmina Krzykosy.

Uchwała
Załącznik

17.

XIX/515/16 Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie.

Uchwała
Załącznik

18.

XIX/516/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017.

Uchwała
Załącznik

19.

XIX/517/16 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcie w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego (Dział 630 „Turystyka”).

Uchwała

20.

XIX/518/16 Uchwała zmieniająca uchwałę nr VI/85/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych. 

Uchwała
Załącznik

21.

XIX/519/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno na zadanie w zakresie kultury.

Uchwała

22.

XIX/520/16 Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Opalenica na zadanie w zakresie kultury.

Uchwała

23.

XIX/521/16 Uchwała w sprawie: likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni.

Uchwała

24.

XIX/522/16 Uchwała w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

25.

XIX/523/16 Uchwała w sprawie: wyrażenia stanowiska o stosowaniu się organów Województwa Wielkopolskiego do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Uchwała

26.

XIX/524/16 Uchwała o przyjęciu stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nowelizacji ustawy Prawo Wodne.

Uchwała
Załącznik

27.

XIX/525/16 Uchwała w sprawie: podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

28.

XIX/526/16 Uchwała w sprawie: uzupełnienia Planu Pracy Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2016.

Uchwała
Załącznik 1
Załącznik 2Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-05-30 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-06-07 08:44:59 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5692 razy