do góry ^

Uchwały podjęte na XLVI Sesji Sejmiku w dniu 4 czerwca 2018 r. 

Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XLVI /1044/18

Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w 20. rocznicę utworzenia samorządu województwa.

Uchwała

2.

XLVI/1045/18

Uchwała w sprawie wyrażenia woli o potrzebie ustanowienia sztandaru Województwa Wielkopolskiego oraz zasad jego używania i stosowania.

Uchwała

3.

XLVI/1046/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok.

Uchwała

4.

XLVI/1047/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

5.

XLVI/1048/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018.

Uchwała

6.

XLVI/1049/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 i lata następne.

Uchwała

7.

XLVI/1050/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała
Załącznik nr 1

8.

XLVI/1051/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). – dotyczy zadań remontowych.

Uchwała
Załącznik nr 1

9.

XLVI/1052/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). – dotyczy zadań inwestycyjnych.

Uchwała
Załącznik nr 1

10.

XLVI/1053/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku.

Uchwała
Załącznik nr 1

11.

XLVI/1054/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Uchwała
Załącznik nr 1

12.

XLVI/1055/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie połącznia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Cerekwicy Nowej.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

13.

XLVI/1056/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Starej Łubiance.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

14.

XLVI/1057/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała

15.

XLVI/1058/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Uchwała

16

XLVI/1059/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Uchwała

17.

XLVI/1060/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

Uchwała

18.

XLVI/1061/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Uchwała

19.

XLVI/1062/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia projektu „Porozumienia między Województwem Wielkopolskim a Regionem Bretanii o współpracy międzynarodowej”.

Uchwała
Załącznik nr 1

20

XLVI/1063/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie: jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik nr 1Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-06-04 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-06-12 13:05:37 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6001 razy