do góry ^

Uchwały podjęte na XLVII Sesji Sejmiku w dniu 25 czerwca 2018 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XLVII/1064/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018.

Uchwała

2.

XLVII/1065/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 i lata następne.

Uchwała

3.

XLVII/1066/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę Nr VIII/195/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze.

Uchwała

4.

XLVII/1067/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/815/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Uchwała

5.

XLVII/1068/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ws. wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 "Kultura Fizyczna") - dot. zadań remontowych.

Uchwała
Załącznik nr 1

6.

XLVII/1069/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie innym jednostkom samorządu terytorialnego i zawarcia w tej sprawie umów.

Uchwała

7.

XLVII/1070/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmującego aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023.

Uchwała
Załącznik nr 1

8.

XLVII/1071/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznań, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, położonych wzdłuż autostrady A2 od km 107+900 do km 257+219, obejmującego aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków autostrady A2.

Uchwała
Załącznik nr 1

9.

XLVII/1072/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego.

Uchwała
Załącznik nr 1

10.

XLVII/1073/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym.

Uchwała

11.

XLVII/1074/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała

12.

XLVII/1075/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

Uchwała

13.

XLVII/1076/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

14.

XLVII/1077/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Wielkopolskie oraz warunków i zasad korzystania z nich.

Uchwała

15.

XLVII/1078/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2017 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Uchwała
Załącznik nr 1

16

XLVII/1079/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

17.

XLVII/1080/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w kwestii trudnej sytuacji gospodarczej rolników, spowodowanej występującą klęską suszy na terenie Wielkopolskie.

Uchwała
Załącznik nr 1

18.

XLVII/1081/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyrażenia stanowiska o udzielenie poparcia dla negatywnego stanowiska samorządów lokalnych południowo-zachodniej Wielkopolski w sprawie budowy nowego zagłębia górniczo-energetycznego na terenie gminy Krobia i gminy Miejska Górka.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-06-25 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-07-02 11:22:51 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6595 razy