do góry ^

Uchwały podjęte na XVI Sesji Sejmiku w dniu 21 marca 2016 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XVI/423/16 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016.

Uchwała

2.

XVI/424/16 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne.

Uchwała

3.

XVI/425/16 Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

4.

XVI/426/16 Uchwała w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Miasta Leszna.

Uchwała

5.

XVI/427/16 Uchwała  zmieniająca uchwałę nr XXX/593/2013 SWW z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie:  nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Wielkopolski Zarząd Geodezji,  Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu”.

Uchwała

6.

XVI/428/16 Uchwała w sprawie:  oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2015 roku.

Uchwała
Załącznik

7.

XVI/429/16 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLVIII/925/14 SWW z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu.

Uchwała
 

8.

XVI/430/16 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie: uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej.

Uchwała
 

9.

XVI/431/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Uchwała
 

10.

XVI/432/16 Uchwała  zmieniającej uchwałę nr IV/70/15 SWW z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad „Strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”.

Uchwała

11.

XVI/433/16 Uchwała w sprawie:  w sprawie: powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Koninie.

Uchwała

12.

XVI/434/16 Uchwała w sprawie: powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Uchwała

13.

XVI/435/16 Uchwała w sprawie: powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo–Parkowego.

Uchwała

14.

XVI/436/16 Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno na zadanie w zakresie kultury.

Uchwała

15.

XVI/437/16 Uchwała  w sprawie: przekazania instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.

Uchwała

16. XVI/438/16 Uchwała  w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Kramsk. Uchwała
Załącznik
17. XVI/439/16 Uchwała  w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Rokosowo. Uchwała
Załącznik
18. XVI/440/16 Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Tuchorza. Uchwała
Załącznik
19. XVI/441/16 Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Kleszczyna, gmina Złotów. Uchwała
Załącznik 
20. XVI/442/16 Uchwała w sprawie: utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu. Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4a
Załącznik nr 4b
Załącznik nr 4c
21. XVI/443/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno. Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
22. XVI/444/16 Uchwała w sprawie: określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego  w 2016 roku oraz rejonizacji tych upraw. Uchwała
23. XVI/445/16 Uchwała w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu ostrowskiego drogi wojewódzkiej Skalmierzyce - Nowe Skalmierzyce. Uchwała
Załącznik
24. XVI/446/16 Uchwała w sprawie: przekazania zgodnie z w właściwością rzeczową skargi na działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Uchwała
25. XVI/447/16 Uchwała w sprawie: uzupełnienia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016. Uchwała
26. XVI/448/16 Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego. Uchwała
27. XVI/449/16 Uchwała w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością rzeczową skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na lokal użytkowy nr 3 w Jarocinie, położony przy ul. Henryka Sienkiewicza 7. Uchwała
28. XVI/450/16 Uchwała w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością rzeczową skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na lokal użytkowy nr 3 w Jarocinie, położony przy ul. Henryka Sienkiewicza 7. Uchwała
29. XVI/451/16 Uchwała w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością rzeczową skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na lokal użytkowy nr 4 w Jarocinie, położony przy ul. Henryka Sienkiewicza 7. Uchwała
30. XVI/452/16 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 Uchwała
Załącznik


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-03-21 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-03-29 12:30:54 przez Joanna Kaczmarczyk

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6373 razy