do góry ^

Uchwały podjęte na XVIII Sesji Sejmiku w dniu 25 kwietnia 2016 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XVIII/454/16

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIII/363/15 SWW z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016.

Uchwała

2.

XVIII/455/16

Uchwała zmieniającej  uchwałę nr XIII/362/15 SWW z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne.

Uchwała

3.

XVIII/456/16

Uchwała w sprawie: przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN).

Uchwała

4.

XVIII/457/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

Uchwała

5.

XVIII/458/16

Uchwała zamieniająca uchwałę w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała
Załącznik

6.

XVIII/459/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik

7.

XVIII/460/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

Uchwała

8.

XVIII/461/16

Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza.

Uchwała

9.

XVIII/462/16

Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.

Uchwała

10.

XVIII/463/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Uchwała

11.

XVIII/464/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Uchwała

12.

XVIII/465/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała

13.

XVIII/466/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.

Uchwała

14.

XVIII/467/16

Uchwała w sprawie: określenia zadań, na które w 2016 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa.

Uchwała

15.

XVIII/468/16

Uchwała  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Słupeckiemu - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy.

Uchwała

16.

XVIII/469/16

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Ostrzeszowskiemu - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach.

Uchwała

17.

XVIII/470/16

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.

Uchwała

18.

XVIII/471/16

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Uchwała

19.

XVIII/472/16

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie.

Uchwała

20.

XVIII/473/16

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.

Uchwała

21.

XVIII/474/16

Uchwała  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim.

Uchwała

22.

XVIII/475/16

Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

23.

XVIII/476/16

Uchwała w sprawie: powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym im. Stanisława Staszica w Pile.

Uchwała

24.

XVIII/477/16

Uchwała  w sprawie: powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu  Rolno – Spożywczego w Szreniawie.

Uchwała

25.

XVIII/478/16

Uchwała w sprawie: powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Uchwała

26.

XVIII/479/16

Uchwała w sprawie: powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Lesznie.

Uchwała

27.

XVIII/480/16

Uchwała w sprawie: zmiany w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Uchwała

28.

XVIII/481/16

Uchwała w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Wielkopolskim do 2020 r.

Uchwała
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

29.

XVIII/482/16

Uchwała w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2018”, realizowanego w oparciu o środki „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

Uchwała
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

30.

XVIII/483/16

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

Uchwała

31.

XVIII/484/16

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Chodzież, Gminie Chodzież.

Uchwała

32.

XVIII/485/16

Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie dla Gminy Łubowo i zawarcia w tej sprawie umowy.

Uchwała

33.

XVIII/486/16

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XIV/399/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie Powiatu Pilskiego odcinków dróg wojewódzkich.

Uchwała

34.

XVIII/487/16

Uchwała w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Grodzisku Wielkopolskim.

Uchwała

35.

XVIII/488/16

Uchwała w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik

 

36.

XVIII/489/16

Uchwała w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik

 

37.

XVIII/490/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik

38.

XVIII/491/16

Uchwała w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Uchwała
Załącznik

39.

XVIII/492/16

Uchwała w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik

40.

XVIII/493/16

Uchwała w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

Uchwała
Załącznik

41.

XVIII/494/16

Uchwała w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Uchwała
Załącznik

42.

XVIII/495/16

Uchwała w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Uchwała
Załącznik

43.

XVIII/496/16

Uchwała w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

44.

XVIII/497/16

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

45.

XVIII/498/16

Uchwała w  sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Województwa Wielkopolskiego.

 

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-04-25 Krzysztof Paszyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-05-05 09:15:46 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6573 razy