do góry ^

Uchwały podjęte na XXXII Sesji Sejmiku w dniu 19 czerwca 2017 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XXXII/813/17 Uchwała zmieniającej uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017.

Uchwała

2.

XXXII/814/17 uchwała zmieniającej uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne.

Uchwała

3.

XXXII/815/17 uchwała  w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Uchwała

4.

XXXII/816/17 uchwała w sprawie:  zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze.

Uchwała

5.

XXXII/817/17 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Średzkiemu oraz Miastu i Gminie Śmigiel.

Uchwała

6.

XXXII/818/17 uchwała w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2016 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Uchwała
Załącznik

7.

XXXII/819/17 uchwała w sprawie:   zmiany uchwały nr XXX/771/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

8.

XXXII/820/17 uchwała w sprawie:   wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Uchwała
Załącznik

9.

XXXII/821/17 uchwała w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Opatówek.

Uchwała

10.

XXXII/822/17 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie:  nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik

11.

XXXII/823/17

uchwała w sprawie:  wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała

12.

XXXII/824/17 uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Uchwała

13.

XXXII/825/17 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała

14.

XXXII/826/17 uchwała w sprawie:  nadania statutu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Uchwała

15.

XXXII/827/17 uchwała w sprawie:  rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa polegającego na podjęciu uchwały nr XVI/244/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie podziału północnej części Województwa Wielkopolskiego: powiatów złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego i wągrowieckiego, na obwody łowieckie.

Uchwała

16.

XXXII/828/17 uchwała w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa polegającego na podjęciu uchwały nr XVI/244/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie podziału północnej części Województwa Wielkopolskiego: powiatów złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego i wągrowieckiego, na obwody łowieckie.

Uchwała

17.

XXXII/829/17 uchwała w sprawie: wyrażenia stanowiska o konieczności wprowadzenia regulacji prawnych, które będą skutecznie przeciwdziałać składowaniu i magazynowaniu odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Uchwała
Załącznik

18.

XXXII/830/17 uchwała w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

19.

XXXII/831/17 uchwała w sprawie: podjętych prób odebrania rybakom śródlądowym rekompensat wodno-środowiskowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-06-19 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-06-26 12:51:11 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5816 razy