do góry ^

Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Sejmiku w dniu 24 lipca 2017 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XXXIII/832/17 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: Regulaminu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

2.

XXXIII/833/17 uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego protestów społecznych wobec uchwalonej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy -  Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Uchwała
Załącznik

3.

XXXIII/834/17 Uchwała zmieniającej uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017.

Uchwała

4.

XXXIII/835/17 uchwała zmieniającej uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne.

Uchwała

5.

XXXIII/836/17 uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku.

Uchwała
Załącznik

6.

XXXIII/837/17 uchwała w sprawie: przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Uchwała

7.

XXXIII/838/17 uchwała w sprawie: powierzenia Miastu i Gminie Buk zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej nr 307 na czas realizacji inwestycji.

Uchwała

8.

XXXIII/839/17 uchwała w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi nr 312 przebiegającego w m. Rakoniewice.

Uchwała

9.

XXXIII/840/17 uchwała w sprawie: gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

10.

XXXIII/841/17 uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Złotowie.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

11.

XXXIII/842/17 uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rawiczu.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

12.

XXXIII/843/17 uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

13.

XXXIII/844/17 uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

14.

XXXIII/845/17 uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gnieźnie.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

15.

XXXIII/846/17 uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

16.

XXXIII/847/17 uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starej Łubiance.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

17.

XXXIII/848/17 uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

18.

XXXIII/849/17 uchwała w sprawie: nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

Uchwała

19.

XXXIII/850/17 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Uchwała

20.

XXXIII/851/17 uchwała w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa polegającego na podjęciu Uchwały Nr XLI/799/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podziału południowej części Województwa Wielkopolskiego: powiatów jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego na obwody łowieckie.

Uchwała

21.

XXXIII/852/17 uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Alberta Smektalskiego – Prezesa Zarządu Outsourcing Partners Polska Sp. z o.o. na działania Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w zakresie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.01.05.02-30-0202/15 pn. „Wdrożenie przez Outsourcing Partners Polska Sp. z o.o. innowacyjnych technologii w celu rozpoczęcia produkcji nowej generacji dodatków funkcjonalnych do polimerów o właściwościach anty pirenowych”.

Uchwała

22.

XXXIII/853/17 uchwała w sprawie: określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P.

Uchwała

23.

XXXIII/854/17 uchwała w sprawie: wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała

24.

XXXIII/855/17 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie braku rozpatrzenia skargi Pana J K na dyrektora Instytucji Kultury „Parowozownia Wolsztyn”.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 0000-00-00 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-07-31 08:58:29 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5920 razy