do góry ^

Uchwały podjęte na IX Sesji Sejmiku w dniu 18 lipca 2011 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

IX/172/11

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

2.

IX/173/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011

Uchwała

3.

IX/174/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022

Uchwała

4.

IX/175/11

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

5.

IX/176/11

Uchwała w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2011 r. oraz 2012 r.

Uchwała

6.

IX/177/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu i zawarcia w tej sprawie umowy.

Uchwała
Załącznik

7.

IX/178/11

Uchwala Sejmiku Województwa Wielkopolskiegoz dnia 18 lipca 2011 rokuw sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Pilskim.

Uchwała

8.

IX/179/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VI/84/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiegoz dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez WojewództwoWielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała

9.

IX/180/11

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego.
 

Uchwała
Załącznik
Załącznik

10.

IX/181/11

uchwała w sprawie: przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego

Uchwała

11.

IX/182/11

uchwała zmieniająca uchwałę nr V/61/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejstru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.

Uchwała

12.

IX/183/11

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zadania pn. „budowa ronda naskrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 z drogą powiatową nr 4930P w Gostyniu”

Uchwała

13.

IX/184/11

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Poznańskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie.

Uchwała

14.

IX/185/11

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

Uchwała

15.

IX/186/11

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.

Uchwała

16.

IX/187/11

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym w Kowanówku.

Uchwała

17.

IX/188/11

uchwała w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego apelu dotyczącego nie przesuwania w czasie budowy odcinków dróg krajowych S5,S10,S11.

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-07-18 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-07-22 08:40:47 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5018 razy