do góry ^

Uchwały podjęte na XLIX Sesji Sejmiku w dniu 29 września 2014 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XLIX/934/14

uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

2.

XLIX/935/14

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XL/785/13 SWW z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014

Uchwała

3.

XLIX/936/14

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XL/784/13 SWW z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne

Uchwała

4.

XLIX/937/14

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

5.

XLIX/938/14

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/508/12 SWW z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie: gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku

Uchwała

6.

XLIX/939/14

Uchwała w sprawie powierzenia Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Wągrowieckiemu i Powiatowi Złotowskiemu zadań samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.

Uchwała

7.

XLIX/940/14

Uchwała w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.

Uchwała

8.

XLIX/941/14

Uchwała w sprawie udzielenia przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu.

Uchwała

9.

XLIX/942/14

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku.

Uchwała

10.

XLIX/943/14

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Chodzież

Uchwała

11.

XLIX/944/14

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Duszniki

Uchwała

12.

XLIX/945/14

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Krotoszyńskiemu

Uchwała

13.

XLIX/946/14

Uchwała w sprawie ustalenia treści Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Regionem Emilia-Romania

Uchwała
Załącznik

14.

XLIX/947/14

Uchwała w sprawie:wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach II edycji konkursu Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw.

Uchwała

15.

XLIX/948/14

Uchwaław sprawie uzgodnienia granicy zachodniopomorskiego obwodu łowieckiego Nr 235,którego część powierzchni znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

16.

XLIX/949/14

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Koleje Wielkopolskie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wągrowcu, jako aportu na pokrycie udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Uchwała

17.

XLIX/950/14

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku.

Uchwała
Załącznik

18.

XLIX/951/14

Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu zmiany statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Uchwała

19.

XLIX/952/14

Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Saczyn

Uchwała

20.

XLIX/953/14

Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Przedecz

Uchwała

21.

XLIX/954/14

Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Malanów

Uchwała

22.

XLIX/955/14

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kuślin

Uchwała
Załącznik

23.

XLIX/956/14

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Środa Wielkopolska

Uchwała
Załącznik

24.

XLIX/957/14

Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Lisewo

Uchwała

25.

XLIX/958/14

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krajenka

Uchwała
Załącznik

26.

XLIX/959/14

Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Wapno

Uchwała

27.

XLIX/960/14

Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Konin Lewy Brzeg i aglomeracji Konin Prawy Brzeg

Uchwała

28.

XLIX/961/14

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Konin

Uchwała
Załącznik

29.

XLIX/962/14

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017

Uchwała
Załącznik

30.

XLIX/963/14

Uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej nr 432 przebiegającego na terenie gminy Września.

Uchwała

31.

XLIX/964/14

uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Leszka W                 z dnia 22 lipca 2014roku na Marszałka Województwa Wielkopolskiego dot. braku zajęcia stanowiska w sprawie skargi na pracownicę działu kadr spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-09-29 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-10-06 08:13:40 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6578 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022