do góry ^

Uchwały podjęte na XXI Sesji Sejmiku w dniu 23 kwietnia 2012 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XXI/352/12

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

Uchwała

2.

XXI/353/12

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne

Uchwała

3.

XXI/354/12

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy
Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach realizacji II etapu konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
 

Uchwała
Załącznik
Załącznik

4.

XXI/355/12

Uhwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w 2011 r.

Uchwała
Załącznik

5.

XXI/356/12

uchwała w sprawie określenia zadań, na które w 2012 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa

Uchwała

6.

XXI/357/12

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała

7.

XXI/358/12

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała

8.

XXI/359/12

Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej w Województwie Wielkopolskim na lata 2012 – 2014”, dofinansowywanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju

Uchwała
Załącznik
Załącznik

9.

XXI/360/12

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony nieruchomości rolnych wykupionych pod zbiornik rencyjny „Wielowieś Klasztorna” na rzece Prośnie.

Uchwała

10.

XXI/361/12

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

11.

XXI/362/12

Uchwała w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała

12.

XXI/363/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie.

Uchwała

13.

XXI/364/12

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała

14.

XXI/365/12

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa „Nasze Małe Ojczyzny” z dnia 23 lutego 2012 r., do usunięcia naruszenia interesu prawengo, powstałego wskutek przyjęcia uchwały Nr XVIII/302/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu
 

Uchwała

15.

XXI/366/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie.

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-04-23 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-04-26 08:20:16 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6039 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022