do góry ^

Uchwały podjęte na XXIII Sesji Sejmiku w dniu 25 czerwca 2012 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XXIII/385/12

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

Uchwała

2.

XXIII/386/12

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne

Uchwała

3.

XXIII/387/12

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr VIII/129/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze

Uchwała

4.

XXIII/388/12

Uchwała w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na .... rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwała

5.

XXIII/389/12

Uchwała w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze

Uchwała

6.

XXIII/390/12

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik

7.

XXIII/391/12

Uchwała w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

8.

XXIII/392/12

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku.

Uchwała
Załącznik

9.

XXIII/393/12

Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Cieszyków w gminie Szczytniki

Uchwała

10.

XXIII/394/12

Uchwała w sprawie zmiany statutu Teatru Nowego im. T. Łomnickiego

Uchwała

11.

XXIII/395/12

Uchwała w sprawie zmiany statutu Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego

Uchwała

12.

XXIII/396/12

Uchwała w sprawie zmiany statutu Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie

Uchwała

13.

XXIII/397/12

Uchwała w sprawie zmiany statutu Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu

Uchwała

14.

XXIII/398/12

Uchwała w sprawie zmian statutu Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego

Uchwała

15.

XXIII/399/12

Uchwała w sprawie zmian statutu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Uchwała

16.

XXIII/400/12

Uchwała w sprawie stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz nowy Regulamin stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego wraz z załącznikami

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

17.

XXIII/401/12

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu i Gminie Śmigiel, Powiatowi Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Pilskiemu oraz Powiatowi Średzkiemu, a także zawarcia umów w tych sprawach

Uchwała

18.

XXIII/402/12

Projekt uchwały w sprawie Raportu z realizacji Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, obejmującego okres sprawozdawczy 2010-2011.

Uchwała

19.

XXIII/403/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Poznaniu.

Uchwała

20.

XXIII/404/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu.

Uchwała

21.

XXIII/405/12

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.

Uchwała

22.

XXIII/406/12

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Uchwała

23.

XXIII/407/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Uchwała

24.

XXIII/408/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Reumatologicznemu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Śremie.

Uchwała
Załącznik

25.

XXIII/409/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Uchwała

26.

XXIII/410/12

Uchwała w sprawie zmiany statutu Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu.

Uchwała
Załącznik

27.

XXIII/411/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu.

Uchwała
Załącznik

28.

XXIII/412/12

uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

Uchwała
Załącznik

29.

XXIII/413/12

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Uchwała

30.

XXIII/414/12

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XVIII / 293 / 12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu budowy obiektów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w roku 2012.

Uchwała

31.

XXIII/415/12

uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

32.

XXIII/416/12

uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 



Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-06-25 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-06-28 11:09:57 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr



Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6395 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022