do góry ^

Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Sejmiku w dniu 26 listopada 2012 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XXVIII/503/12

uchwała w sprawie obsadzenia wygaśniętego mandatu Radnego Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

2.

XXVIII/504/12

Uchwała zmieniającej uchwałę Nr XVII/281/11 SWW z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

Uchwała

3.

XXVIII/505/12

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne

Uchwała

4.

XXVIII/506/12

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

5.

XXVIII/507/12

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLIX/734/10 SWW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie: gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku

Uchwała

6.

XXVIII/508/12

Uchwała w sprawie: gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku

Uchwała

7.

XXVIII/509/12

uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w Województwie Wielkopolskim w roku 2011

Uchwała
Załącznik

8.

XXVIII/510/12

uchwała sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015

Uchwała
Załącznik

9.

XXVIII/511/12

uchwała w sprawie aglomeracji Pępowo

Uchwała
Załącznik

10.

XXVIII/512/12

Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"

Uchwała
Załącznik

11.

XXVIII/513/12

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia rocznego programu działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2013 rok.

Uchwała
Załącznik

12.

XXVIII/514/12

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia cennika usług świadczonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik

13.

XXVIII/515/12

Uchwała zmieniająca uchwałę XXI / 357 / 2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała
Załącznik

14.

XXVIII/516/12

Uchwała zmieniająca uchwałę XXI / 358 / 2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała

15.

XXVIII/517/12

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Poznań

Uchwała

16.

XXVIII/518/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu

Uchwała

17.

XXVIII/519/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie

Uchwała

18.

XXVIII/520/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Kaliszu

Uchwała
Załącznik

19.

XXVIII/521/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno – Kardiologicznemu w Kowanówku

Uchwała
Załącznik

20.

XXVIII/522/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie

Uchwała

21.

XXVIII/523/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Reumatologicznemu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Śremie

Uchwała
Załącznik

22.

XXVIII/524/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu

Uchwała
Załącznik

23.

XXVIII/525/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce

Uchwała

24.

XXVIII/526/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej w Poznaniu

Uchwała

25.

XXVIII/527/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

Uchwała
Załącznik

26.

XXVIII/528/12

Uchwała w sprawie połączenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu i Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży.

Uchwała

27.

XXVIII/529/12

Uchwała w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu i Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu.

Uchwała

28.

XXVIII/530/12

Uchwała w sprawie odmowy wydania zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Uchwała

29.

XXVIII/531/12

Uchwała w sprawie Powierzenia Powiatowi Wągrowieckiemu i Powiatowi Pilskiemu zadań samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.

Uchwała

30.

XXVIII/532/12

Uchwała w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań.

Uchwała

31.

XXVIII/533/12

Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2012.

Uchwała

32.

XXVIII/534/12

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie

Uchwała

33.

XXVIII/535/12

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych SWW

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-26 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-29 10:51:11 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6266 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022