do góry ^

Uchwały podjęte na XXX Sesji Sejmiku w dniu 28 stycznia 2013 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XXX/588/13

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013

Uchwała

2.

XXX/589/13

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne

Uchwała

3.

XXX/590/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lesznie

Uchwała

4.

XXX/591/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Taczaka 9a.

Uchwała

5.

XXX/592/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku położonym w Jarocinie przy ul. Sienkiewicza 7.

Uchwała

6.

XXX/593/13

Uchwała w sprawie  nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu”

Uchwała
Załącznik

7.

XXX/594/13

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracja Pogorzela

Uchwała
Załącznik

8.

XXX/595/13

Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego projektu planu ochrony dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego w części położonej na terenie Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

9.

XXX/596/13

Uchwała w sprawie zmiany statutu Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Uchwała

10.

XXX/597/13

Uchwała w sprawie zmiany statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie

Uchwała

11.

XXX/598/13

Uchwała w sprawie zamiaru i przyczyn podziału Muzeum Okręgowego w Koninie

Uchwała
Załącznik

12.

XX/599/13

uchwała w rozpatrzenia skargi Pana Jerzego S. na bezczynność Marszałka oraz Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w zakresie nadzoru nad Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Uchwała

13.

XXX/600/13

Uchwała w sprawie wyznaczenia kandydatów Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała

14.

XXX/601/13

Uchwała w sprawie powołania Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uchwała

15.

XXX/602/13

Uchwała w sprawie zmiany statutu Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Uchwała

16.

XXX/603/13

Uchwała w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Uchwała

17.

XXX/604/13

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała
Załącznik

18.

XXX/605/13

Uchwała w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik

19.

XXX/606/13

Uchwala w sprawie: przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiskaw sprawie upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Uchwała

20.

XXX/607/13

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/581/12 z dnia 17 grudnia 2012r w sprawie przyjęcia Planu Pracy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2013.

Uchwała

21.

XXX/608/13

Uchwała w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego apelu w sprawie inwestycji drogowych na terenie Wielkopolski w przebiegu drogi krajowej S-11.

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2013-01-28 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-01-30 12:12:46 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6174 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022