do góry ^

Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Sejmiku w dniu 22 kwietnia 2013 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XXXIII/650/13

Uchwała w sprawie określenia zadań, na które w 2013 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa

Uchwała

2.

XXXIII/651/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie

Uchwała

3.

XXXIII/652/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim

Uchwała

4.

XXXIII/653/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie

Uchwała

5.

XXXIII/654/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie

Uchwała

6.

XXXIII/655/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie

Uchwała

7.

XXXIII/656/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Ostrzeszowskiemu - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach

Uchwała

8.

XXXIII/657/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Słupeckiemu - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy

Uchwała

9.

XXXIII/658/13

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała

10.

XXXIII/659/13

Uchwała w sprawie: uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013 – 2014”, dofinansowywanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Uchwała
Załącznik

11.

XXXIII/660/13

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Miasta Poznania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia, powstałego wskutek podjęcia uchwały Nr XXIX/561/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w województwie wielkopolskim

Uchwała

12.

XXXIII/661/13

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Miasta Poznania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia, powstałego wskutek podjęcia uchwały Nr XXIX/566/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla strefy: Aglomeracja Poznańska, Miasto Leszno, strefy gnieźnieńsko-wrzesińskiej oraz strefy pilsko-złotowskiej w województwie wielkopolskim

Uchwała

13.

XXXIII/662/13

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

14.

XXXIII/663/13

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzemeszno

Uchwała
Załącznik

15.

XXXIII/664/13

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

16.

XXXIII/665/13

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LII/870/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2006r. w sprawie ustalenia rozmiaru i zasad udzielania zniżek od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik

17.

XXXIII/666/13

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXX/425/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

18.

XXXIII/667/13

Uchwała w sprawie: przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska w sprawie koncepcji zmian w systemie finansowania sportu oraz szkolenia młodzieży

Uchwała

19.

XXXIII/668/13

Uchwała w sprawie zmiany statutu Muzeum Okręgowego w Koninie

Uchwała

20.

XXXIII/669/13

Uchwała w sprawie zmiany statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Uchwała

21.

XXXIII/670/13

Uchwała w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Uchwała

22.

XXXIII/671/13

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2013-04-22 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-04-24 13:35:00 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6171 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022