do góry ^

Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Sejmiku w dniu 22 lipca 2013 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XXXVI/705/13

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/540/12 SWW z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013

Uchwała

2.

XXXVI/706/13

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne

Uchwała

3.

XXXVI/707/13

Uchwała w sprawie zmiany statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie

Uchwała

4.

XXXVI/708/13

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu tekstu jednolitego statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Uchwała
Załącznik

5.

XXXVI/709/13

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Uchwała

6.

XXXVI/710/13

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu tekstu jednolitego statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Uchwała
Załącznik

7.

XXXVI/711/13

Uchwała w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym

Uchwała

8.

XXXVI/712/13

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez Województwo Wielkopolskie na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce.

Uchwała

9.

XXXVI/713/13

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXX/593/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu”

Uchwała

10.

XXXVI/714/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu i Gminie Śmigiel

Uchwała

11.

XXXVI/715/13

Uchwała w sprawie: udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Uchwała
Załącznik

12.

XXXVI/716/13

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z zakresu nauki języka japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii.

Uchwała

13.

XXXVI/717/13

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała

14.

XXXVI/718/13

Uchwała w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.

Uchwała

15.

XXXVI/719/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie oraz wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „Szpitale Wielkopolski” przez dziewiętnaście podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym.

Uchwała

16.

XXXVI/720/13

Uchwała w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Uchwała

17.

XXXVI/721/13

Uchwała w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2013-07-22 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-07-24 10:11:35 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6115 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022