do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 06.07.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

838/2011

 wstrzymania stypendium sportowego na rok 2010/2011

Pobierz

2.

839/2011

ogłoszenia naboru ofert na wykonanie przez uprawnione podmioty badania sprawozdania finansowego za 2011 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 


Pobierz

3.

840/2011

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na VIII sesji w dniu 27 czerwca 2011 roku. 

Pobierz

Załącznik

4.

841/2011

zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2011.


Pobierz

5.

842/2011

zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskie na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017"


Pobierz

6.

843/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na  kompleksową organizację II etapu konkursu „ReVita Wielkopolsko” oraz przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych II edycji konkursu.

Pobierz

Załącznik

7.

844/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na  sukcesywne świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.


Pobierz

Załącznik

8.

845/2011

zatwierdzenia wersji 1.5 Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


Pobierz

Załącznik

9.

846/2011

zatwierdzenia zmian do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013.


Pobierz
 

10.

847/2011

sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz oddania ich w najem.

Pobierz

11.

848/2011

udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Pilskiego.

Pobierz

12.

849/2011

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia administracyjnego przez Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie.

Pobierz

13.

850/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie garażu blaszanego przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu. 

Pobierz

14.

851/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Pobierz

15.

852/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Anny Depy.

Pobierz

16.

853/2011

 powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Agaty Błażejak.

Pobierz

17.

854/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Kornelii Król Nowak.

Pobierz

18.

855/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Marioli Muszyńskiej.

Pobierz

19.

856/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Macieja Pawłowskiego.

Pobierz

20.

857/2011

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011.

Pobierz

21.

858/2011

zmiany w planie wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok.

Pobierz

22.

859/2011

 zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok.

Pobierz

23.

860/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług drukarskich w zakresie wykonania teczek departamentowych i teczek ozdobnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Pobierz

ZałącznikOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-07-06 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-07-22 13:48:51 przez Tomasz Spychalski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 3163 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019