do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 15.07.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

861/2011

powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Poznaniu.
Departament Edukacji i Nauki. 

Pobierz

2.

862/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Magdaleny Włodarkiewicz. Departament Edukacji i Nauki.

Pobierz

3.

863/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Laury Lewandowskiej.
Departament Edukacji i Nauki. 

Pobierz

4.

864/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Marzeny Tomczak
Departament Edukacji i Nauki.

Pobierz

5.

865/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Roberta Bieleckiego.
Departament Edukacji i Nauki.

Pobierz

6.

866/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Aleksandry Plucińskiej
Departament Edukacji i Nauki.

Pobierz

7.

872/2011

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich oraz edukacji w 2011 pn. „Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu tradycji kulinarnych regionu wielkopolskiego.
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pobierz

8.

873/2011

powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2011 roku pn. „Szkolenia z zakresu energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii w Województwie Wielkopolskim”.
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pobierz

9.

874/2011

zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w trybie małych grantów.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 

Pobierz

10.

875/2011

wyboru wniosku o dofinansowanie dla Działania 7.2 Informacja i promocja WRPO w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 01/VII/2009).
Departament Polityki Regionalnej.

Pobierz

11.

876/2011

wyboru do dofinansowania wniosku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z listy rezerwowej w ramach konkursu Nr 12/III/2010 realizowanego dla Działania 3.2 "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku" w ramach Priorytetu III "Środowisko przyrodnicze" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Departament Polityki Regionalnej.

Pobierz

12.

877/2011

zmiany Indykatywnego harmonogramu naborów wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-nego na lata 2007-2013 na rok 2011.
Departament Polityki Regionalnej.

Pobierz

Załącznik

13.

878/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języków obcych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Biuro Obsługi Funduszy.

Pobierz

14.

881/2011

zmiany regulaminu konkursu pn.: „Wielkopolski Lider Innowacji” stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 528/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 28 kwietnia 2011 roku.
Departament Gospodarki.

Pobierz

15.

882/2011

przeprowadzenia drugich rokowań na zbycie nieruchomości i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.

Pobierz

16.

883/2011

przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.

Pobierz

Załącznik

Załącznik nr 1

17.

884/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Zespół Szkół Medycznych w Koninie.
Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.

Pobierz

18.

885/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie kuchni ze sklepikiem przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie.
Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.

Pobierz

19.

886/2011

 wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu w budynku internatu przez Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.
Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.

Pobierz

20.

887/2011

zmieniająca uchwałę nr 300/2011 w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym, sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i rozłożenia na raty należ-ności z tytułu prawa własności nieruchomości.
Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.

Pobierz

21.

888/2011

wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku dawnej stacji uzdatniania wody przez Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach.
Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.

Pobierz

22.

889/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Ujście do roku 2019”,
Departament Środowiska.

Pobierz

23.

890/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rokietnica na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016.
Departament Środowiska. 

Pobierz

24.

891/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sieraków na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018”.
Departament Środowiska.

Pobierz

25.

892/2011

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu.
Departament Kultury. 

Pobierz

26.

893/2011

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok.
Departament Finansów.

Pobierz

27.

894/2011

zmieniająca Uchwałę Nr 361/2011 ZWW z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami.
Departament Finansów.

Pobierz

Załącznik

28.

895/2011

przyjęcia założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok. 2012.
Departament Finansów.

Pobierz

Załącznik

Załącznik nr 1

29.

896/2011

przyjęcia założeń do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne.
Departament Finansów.


Pobierz

Załącznik

Załącznik nr 1

30.

897/2011

zatwierdzenia trybu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług drukarskich na rzecz Gabinetu Marszałka.
Gabinet Marszałka.


Pobierz

ZałącznikOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-07-15 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-08-04 11:19:05 przez Tomasz Spychalski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 3172 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019