do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 04.08.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

958/2011

zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia pn.„Dostawa zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005 - 2015".

Pobierz

2.

959/2011

zmieniająca uchwałę Nr 281/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2011 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów wykonujących zadania samorządu województwa.

Pobierz

3.

960/2011

ogłoszenia wyników otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu innowacyjnego testującego pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej" oraz udzielenie upoważnienia do zawarcia umów o partnerstwie.

Pobierz

4.

962/2011

umorzenia zaległej wierzytelności za rok 2010 należnej dysponentowi opłat i należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami dochodzenia zadłużenia

Pobierz

5.

963/2011

umorzenia opłat rocznych wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej wynikające z decyzji administracyjnych, w których zobowiązania wobec płatników wygasły

Pobierz

6.

964/2011

wyrażenia zgody na budowę linii kablowej SN 6,0kV na nieruchomości przy ul. Gąsiorowskich 7 w Poznaniu

Pobierz

7.

965/2011

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Pana Ziemowita Niedźwieckiego Dyrektora Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile

Pobierz

8.

966/2011

zatwierdzenia zmian do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Pobierz

9.

967/2011

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 r.

PobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-08-04 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-09-16 11:53:46 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2855 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019