do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 10.08.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

972/2011

przyjęcia Książki Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Pobierz

2.

974/2011

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2011 pn. „Realizacja zadań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi".

Pobierz

3.

978/2011

zmiany Uchwały nr 2589/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu o charakterze otwartym Nr 01/VII/2009 dla Działania 7.1 "Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO" oraz Działania 7.2 "Informacja i promocja WRPO" w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Pobierz

4.

979/2011

wyboru wniosków o dofinansowanie Gminy Malanów oraz Gminy Wierzbinek w ramach Działania 5.2. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego" Schemat I „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Pobierz

5.

980/2011

uznania niecelowości realizacji zadań w dziedzinie kultury w trybie małych grantów.

Pobierz

6.

983/2011

wyrażenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości w Koninie, przy ul. Szpitalnej 45

Pobierz

7.

984/2011

zmiany Uchwały Nr 770/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom ( alkoholowych i/lub narkotykowych ) i patologiom społecznym w roku 2011 pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego ( w okresie wakacji letnich ), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień„, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert, zmienionej Uchwałą Nr 905/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku

Pobierz

8.

985/2011

zatwierdzenia trybu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko - Wrzesińskiej i pilsko - złotowskiej, opracowanych w 2007 r. oraz powołania komisji przetargowe

Pobierz

9.

986/2011

zatwierdzenia trybu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo - alfa - pirenu dla stref : aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko - wrzesińska oraz strefa pilsko - złotowska oraz powołania komisji przetargowej

Pobierz

10.

987/2011

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Pobierz

11.

988/2011

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

PobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-08-10 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-09-16 12:27:42 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 3067 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019