do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 07.09.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1044/2011

zmiany uchwały Nr 291/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" i ustalenia zasad uczestnictwa w Konkursie

Uchwała

2.

1046/2011

zatwierdzenia trybu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego transmisji telewizyjnej z XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego na antenie TVP Kultura

Uchwała

3.

1047/2011

zmiany uchwały Nr 3279 / 2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 listopada 2009 roku określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km" Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

4.

1048/2011

zmiany uchwały Nr 4579 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Droga nr 264 obwodnica m. Kleczew" Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

5.

1049/2011

zatwierdzenia trybu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011 - 2014 oraz powołania komisji przetargowej

Uchwała

6.

1050/2011

zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki 8Odpadami Gminy Wijewo na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2019"

Uchwała

7.

1051/2011

przyznania nagród w II edycji konkursu „Złotnicka Premium" na najlepszy wyrób z wieprzowiny złotnickiej oraz na najlepszego producenta wyrobów z wieprzowiny złotnickiej

Uchwała

8.

1052/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie sal lekcyjnych przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie

Uchwała

9.

1053/2011

nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mściszewo

Uchwała

10.

1054/2011

nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Koźminek

Uchwała

11.

1056/2011

przyjęcia planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w 2012 r. przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na zadania w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych

Uchwała

12.

1057/2011

powołania Zespołu Sterującego Wdrażaniem Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020

Uchwała

13.

1058/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na udzielenie pomocy zakładom pracy chronionej

Uchwała

14.

1059/2011

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt.: "Rachunkowość budżetowa", finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

15.

1060/2011

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt.: "Metodyka pracy kontrolera projektów", finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

16.

1061/2011

zmiany uchwały nr 923/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały nr 624/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia Wielkopolskiego Konkursu pn.: „Cała prawda o elektrowni atomowej w Wielkopolsce"

Uchwała

17.

1062/2011

dokonania zmiany planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2011 rok

Uchwała

18.

1063/2011

dokonania zmiany w planie wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2011 rok

Uchwała

19.

1064/2011

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

20.

1065/2011

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

21.

1066/2011

ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-09-07 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-10-12 12:10:04 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2605 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019