do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 29.08.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1005/2011

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

2.

1006/2011

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

3.

1007/2011

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 2.1 „ Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych ( drogi wojewódzkie z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu )" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 ( konkurs Nr 15/II/2011

Uchwała

4.

1008/2011

przyjęcia regulaminu konkursu Nr 15/II/2011 dla Działania 2.1 „ Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych ( drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu ), realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 ( konkurs Nr 15/II/2011

Uchwała

5.

1009/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację „Programu wsparcia dla samorządów w obszarze zarządzania zasobami naturalnymi" w 2011 r. będącego pilotażem w zakresie wsparcia subregionu konińskiego w zarządzaniu zasobami naturalnymi w okresie reorientacji lokalnej polityki gospodarczej przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju, w ramach projektu „ Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji „ z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. - Regionalne Strategie Innowacji

Uchwała

6.

1010/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację usług cateringowych podczas konferencji podsumowującej realizację Konkursu „ Wieś Wielkopolska - Wsią Europejską".

Uchwała

7.

1012/2011

zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Chodzieży, przy ul. Jagiellońskiej 3

Uchwała

8.

1013/2011

wyrażenia zgody na przebudowę parkingu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

9.

1014/2011

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Jarocińskiego

Uchwała

10.

1015/2011

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 3962P - ulicy Łąkowej w Kościanie na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Jesionową oraz na odcinku od osiedla „Nad Łąkami" do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 308

Uchwała

11.

1016/2011

zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia pn.„Dostawa zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005 - 2015"

Uchwała

12.

1017/2011

zatwierdzenia trybu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 - 2015 wraz z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 - 2015 oraz powołania komisji przetargowej

Uchwała

13.

1018/2011

powołania członków Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

14.

1020/2011

uchylenia Uchwały Nr 207/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2011 r.

Uchwała

15.

1021/2011

ogłoszenia naboru ofert na wykonanie przez uprawnione podmioty badania sprawozdania finansowego za 2011 rok instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Instytucji Filmowej „Film-Art.", dla której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

16.

1022/2011

uznana niecelowości realizacji zadań w dziedzinie kultury w trybie małych grantów.

Uchwała

17.

1023/2011

wyboru podmiotów badających sprawozdania finansowe za 2011 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

18.

1024/2011

wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Pana Jana Bergera, Dyrektora Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach

Uchwała

19.

1025/2011

wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Pana Witolda Drabera , Dyrektora Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-08-29 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-10-12 12:31:54 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2646 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019