do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 01.09.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1026/2011

przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych" wspólnie z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu

 

2.

1027/2011

zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w trybie małych grantów

Uchwała

3.

1028/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok 2011

Uchwała

4.

1029/2011

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki w roku 2011

Uchwała

5.

1030/2011

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej i ratownictwa wodnego w roku 2011

Uchwała

6.

1031/2011

przeprowadzenia spisu z natury mienia ruchomego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia spisu

Uchwała

7.

1032/2011

zwołania pierwszych posiedzeń rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym zakład jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

8.

1033/2011

zmieniająca Uchwałę nr 4585/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.10.2010r. w sprawie: powierzenia Wielkopolskiemu Centrum Edukacji Medycznej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" pt.: „Mój zawód - moja pasja" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała

9.

1034/2011

zmieniająca uchwałę nr 287/2011 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie: powierzenia Wielkopolskiemu Centrum Edukacji Medycznej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" pt.: „Liderzy Oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała

10.

1035/2011

ustanowienia Podmiotu reprezentującego Beneficjenta Końcowego

Uchwała

11.

1036/2011

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011

Uchwała

12.

1037/2011

zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

13.

1038/2011

zmiany planu finansowego placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

14.

1039/2011

zmieniającą uchwałę Zarządu Województwa w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

15.

1042/2011

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego"

Uchwała

16.

1043/2011

wystąpienia do właściwych związków zawodowych działających w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych celem zasięgnięcia opinii w sprawie powołania Pana Piotra Kruszczyńskiego na stanowisko Dyrektora Teatru

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-09-01 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-10-12 12:34:58 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2828 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019