do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 15.09.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1067/2011

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

2.

1068/2011

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

3.

1069/2011

zmiany w planie wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 r.

Uchwała

4.

1070/2011

zmieniająca Uchwałę Nr 4227/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.07.2010 r. w sprawie: powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"

Uchwała

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

5.

1073/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym zakład jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

6.

1074/2011

przyznania nagród w II Edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki

Uchwała

7.

1075/2011

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki w roku 2011

Uchwała

8.

1076/2011

przyjęcia Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała

9.

1077/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich do czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa

Uchwała

10.

1078/2011

wyrażenia opinii dotyczącej ustanowienia na terenie miasta Kalisza podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK"

Uchwała

11.

1079/2011

przyjęcia Regulaminu Konkursu „Gra warta świeczki"

Uchwała

12.

1080/2011

przyjęcia Regulaminu Konkursu na prace promujące Województwo Wielkopolskie „Prawdziwa Wielkopolska"

Uchwała

13.

1081/2011

przyjęcia Regulaminu Konkursu „Biznes po wielkopolsku" realizowanego w obszarze przedsięwzięcia obejmującego kompleksowe usługi preinkubacji na terenie województwa wielkopolskiego w ramach projektu systemowego „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 - Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacji

Uchwała

14.

1083/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Kaliszu

Uchwała

15.

1084/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni przez Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.

Uchwała

16.

1085/2011

wyrażenia woli przejęcia od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu prawa nieodpłatnego użytkowania działki nr 41/5 położonej w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12

Uchwała

17.

1086/2011

zmiany uchwały nr 3554 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km" Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

18.

1087/2011

powołania na drugą kadencję członków Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego utworzonego na mocy Umowy o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE zawartej w dniu 21 lipca 2009 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz udzielenia pełnomocnictwa Radzie Inwestycyjnej w zakresie zadań wynikających z Umowy o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE

Uchwała

19.

1088/2011

wyboru wniosku o dofinansowanie dla Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 01/VII/2009)

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-09-15 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-10-24 10:11:43 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2853 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019