do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 06.10.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1146/2011

zmieniająca uchwałę Nr 3365/09 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Sekretariatu Regionalnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2011, zmienioną Uchwałą Nr 293/2011 z 23 lutego 2011 roku oraz Uchwałą Nr 669/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku

Uchwała

2.

1147/2011

ogłoszenia konkursu na opracowanie Programu opieki nad zabytkami województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015

Uchwała

3.

1148/2011

zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu

Uchwała

4.

1149/2011

zmieniającej uchwałę w sprawie : powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Złotowie

Uchwała

5.

1150/2011

zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Kaliszu

Uchwała

6.

1151/2011

zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Lesznie

Uchwała

7.

1152/2011

zatwierdzenia trybu zamówienia publicznego na wykonanie naprawy rewizyjnej wraz z modernizacją 2 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57

- zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- powołania komisji przetargowej i określenia jej obowiązków.

Uchwała

8.

1153/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na organizację warsztatów i konferencji pod wspólną nazwą "Wielkopolskie Forum Innowacji Społecznych" realizowanego w ramach projektów: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji (BWSI) oraz Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie(RSI), Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacji, PO KL.

Uchwała

9.

1154/2011

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt.: „Identyfikacja i wykrywanie oszustw w projektach UE w obszarze finansowym i rzeczowym (budowlanym)", finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

10.

1155/2011

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na świadczenie usług drukarskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

11.

1156/2011

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej i ratownictwa wodnego w roku 2011

Uchwała

12.

1157/2011

przystąpienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego do projektu „Boosting Economic Attractiveness of CE Regions and Preventing Brain-Drain through Curricula Innovation - ATTRACT" („Podnoszenie atrakcyjności gospodarczej regionów Europy Środkowej i zapobieganie odpływowi naukowców poprzez innowacyjne programy nauczania"), w ramach Programu dla Europy Środkowej.

Uchwała

13.

1158/2011

przystąpienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego w charakterze Partnera Wiodącego do projektu ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej, w ramach Programu dla Europy Środkowej oraz upoważnienia do podpisania dokumentów aplikacyjnych dot. niniejszego projektu.

Uchwała

14.

1159/2011

ustanowienie Regulaminu III edycji Konkursu pn.: "Młodzi wiedzą o funduszach" pod patronatem Europosłanki Pani Sidonii Jędrzejewskiej

Uchwała

15.

1160/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Grodzisku Wlkp. przy ul. Zbąszyńskiej 11

Uchwała

16.

1161/2011

poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie oraz upoważnienia dwóch Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego do udzielenia w imieniu Województwa Wielkopolskiego poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Uchwała

17.

1162/2011

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na XIV sesji w dniu 26 września 2011 roku

Uchwała

18.

1163/2011

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011

Uchwała

19.

1164/2011

zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

20.

1165/2011

zmiany w planie wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

21.

1166/2011

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

22.

1167/2011

przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2012

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-10-06 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-01-09 09:31:48 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2505 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019