do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 21.10.2011 r.


 

Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1191/2011

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

2.

1192/2011

przyznania stypendiów sportowych na rok 2011/2012

Uchwała

3.

1193/2011

przyjęcia procedury KP-014/v.3/z „Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Schemat I: Scalanie gruntów i Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w ramach PROW na lata 2007-2013

Uchwała

4.

1194/2011

przyjęcia Książki Procedur KP-611-195-ARiMR/4/z Obsługa wniosku o płatność dla działania 421„Wdrażanie projektów współpracy" objętego PROW 2007-2013

Uchwała

5.

1195/2011

przyjęcia wzorów umów przyznania pomocy dla działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała

6.

1196/2011

przyjęcie Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Sekretariatu Regionalnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2013

Uchwała

7.

1197/2011

przyjęcia listy Laureatów Konkursu „ Wieś Wielkopolska - Wsią Europejską"

Uchwała

8.

1198/2011

rozłożenia na raty opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (T. Kucharski)

Uchwała

9.

1199/2011

rozłożenia na raty opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (D. Broniszewski)

Uchwała

10.

1200/2011

przeprowadzenia drugich rokowań na zbycie nieruchomości i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań (Kościan)

Uchwała

11.

1201/2011

przeprowadzenia drugich rokowań na zbycie nieruchomości i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań (Sompolno - działka 450/20)

Uchwała

12.

1202/2011

przeprowadzenia drugich rokowań na zbycie nieruchomości i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań (Sompolno - działka 400/2)

Uchwała

13.

1203/2011

sprzedaży lokali mieszkalnych i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Uchwała

14.

1204/2011

wystąpienia o zwrot bonifikaty udzielonej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego

Uchwała

15.

1205/2011

wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.

Uchwała

16.

1206/2011

odmowy umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Uchwała

17.

1207/2011

odmowy odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Uchwała

18.

1208/2011

zatwierdzenia trybu zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu kontroli dostępu wraz z jego montażem i uruchomieniem, w pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

19.

1209/2011

zatwierdzenia trybu udzielenie zamówienia publicznego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zakup i dostawę artykułów promocyjnych dla Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach zadań projektów systemowych „ Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie „ oraz „ Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji „ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

Uchwała

20.

1211/2011

zlecenia do realizacji, w trybie małych grantów, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w roku 2011

Uchwała

21.

1213/2011

ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie i powołania Komisji Konkursowej.

Uchwała

22.

1214/2011

zatwierdzenia aktualizacji "Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 -2013" na rok 2011

Uchwała

23.

1215/2011

wyboru wniosku o dofinansowanie dla Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 01/VII/2009)

Uchwała

24.

1216/2011

zwiększenia zabezpieczenia środków na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt.: „Rachunkowość budżetowa", finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

25.

1217/2011

wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Pana Marka Andrzejewskiego, Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu

Uchwała

26.

1218/2011

wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Pana Wojciecha Romanowskiego, Dyrektora Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie

Uchwała

27.

1219/2011

wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Pana Mariana Zalejskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie

Uchwała

28.

1220/2011

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego"

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-10-21 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-01-09 10:13:21 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2501 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019