do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 16.11.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1297/2011

zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

2.

1298/2011

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego

Uchwała

3.

1299/2011

przyjęcia wzoru umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 (Umowa 413/W5/z)

Uchwała

4.

1300/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę prasy w roku 2012 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

5.

1301/2011

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej i ratownictwa wodnego w roku 2011

Uchwała

6.

1302/2011

zmiany uchwały nr 3556 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań - Buk na odcinku Poznań - Zakrzewo" Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

7.

1303/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Mosiężnej - Wasyl

Uchwała

8.

1304/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Marka Lasoty

Uchwała

9.

1305/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Tomasza Muchy

Uchwała

10.

1306/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Tomasza Roga

Uchwała

11.

1307/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Teresy Grześczak

Uchwała

12.

1308/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Stefanii Brzezińskiej - Michalskiej

Uchwała

13.

1309/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Grażyny Handke

Uchwała

14.

1310/2011

przyznania stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

15.

1311/2011

uznania celowości realizacji zadań w dziedzinie kultury w trybie małych grantów

Uchwała

16.

1313/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu administrowania nieruchomościami

Uchwała

17.

1314/2011

wyrażenia zgody na wycięcie drzewa na terenie nieruchomości położonej w Połczynie-Zdroju przez użytkownika wieczystego

Uchwała

18.

1315/2011

przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie

Uchwała

19.

1325/2011

przyznania nagrody rocznej dla Pana Jacka Profaski - Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

 

20.

1327/2011

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

21.

1328/2011

zmiany planu finansowego placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-11-16 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-01-09 13:22:24 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2377 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019