do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 08.12.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1374/2011

zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie małych grantów

Uchwała

2.

1375/2011

podziału dodatkowych środków Funduszu Pracy pomiędzy samorządy powiatowe na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Uchwała

3.

1376/2011

zaopiniowania wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

Uchwała

4.

1377/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie: zaopiniowania wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

Uchwała

5.

1378/2011

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej, ratownictwa wodnego, krajoznawstwa i turystyki w roku 2012.

Uchwała

6.

1379/2011

przyjęcia Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała

7.

1380/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne świadczenie usług transportowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

8.

1381/2011

zatwierdzenie trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pn. "sprzątanie pomieszczeń biurowych i przynależnych w budynkach użytkowanych przez UMWW w Poznaniu."

Uchwała

9.

1382/2011

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 6.2. „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego", Schemat III „Infrastruktura kin", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 07/VI/2011).

Uchwała

10.

1383/2011

przyjęcia regulaminu konkursu Nr 07/VI/2011 dla Działania 6.2. „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego" Schemat III „Infrastruktura kin", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Uchwała

11.

1384/2011

zmiany Uchwały Nr 3655/2010 z dnia 11 marca 2010 roku dotyczącej określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budowa zbiornika wodnego Jutrosin" Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Uchwała

12.

1385/2011

uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia trybu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego transmisji telewizyjnej z XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego na antenie TVP Kultura

Uchwała

13.

1387/2011

zawarcia umów dzierżawy na 22 autobusy szynowe o następujących oznaczeniach kolejowych : SA105-001, SA105-002, SA108-001, SA108-003, SA108-004, SA108-005, SA108-010, SA132-001, SA132-003, SA132-004, SA132-008, SA132-009, SA132-010, SA132-011, SA132-012, SA132-013, SA132-014, SA132-015, SA134-008, SA134-010 oraz na 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 o następujących numerach: 1025, 1027, 1031, 1061, 1062, 1141, 1412, 1413, 1434, 1502, 1804 i 1805.

Uchwała

14.

1388/2011

zatwierdzenia trybu zamówienia publicznego na ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego przez okres 12 miesięcy, zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej obowiązków

Uchwała

15.

1390/2011

wyrażenia opinii dotyczącej objęcia Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów położonych w Strykowie

Uchwała

16.

1391/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni

Uchwała

17.

1392/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie hali warsztatowej przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu

Uchwała

18.

1393/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń wraz z prawem do korzystania z powierzchni wspólnych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Uchwała

19.

1394/2011

sprzedaży lokali mieszkalnych i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Uchwała

20.

1395/2011

sprzedaży lokali mieszkalnych i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Uchwała

21.

1396/2011

sprzedaży lokali użytkowych w trybie przetargowym i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Uchwała

22.

1397/2011

przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w trybie przetargowym i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Uchwała

23.

1398/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie gruntu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

24.

1399/2011

określenia sposobu wykonywania uchwał SWW podjętych na XVI sesji 28 listopada 2011 r.

Uchwała

25.

1400/2011

ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 r.

Uchwała

26.

1401/2011

uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

Uchwała

27.

1402/2011

dokonania zmiany planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2011 rok.

Uchwała

28.

1403/2011

dokonania zmiany w planie wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2011 rok.

Uchwała

29.

1404/2011

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego"

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-12-08 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-01-09 14:55:46 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2552 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019