do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 22.12.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1448/2011

zmiany uchwały nr 3522/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy” Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

2.

1449/2011

zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Działania 1.1 i 1.2

Uchwała

3.

1450/2011

zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI

Uchwała

4.

1451/2011

przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie dla Działania 5.3. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” Schemat II „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

5.

1452/2011

przyjęcia wzoru wniosku preselekcyjnego dla Działania 5.3. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” Schemat II „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

6.

1453/2011

wyboru wniosków o dofinansowanie dla działania 1.6 „ Rozwój sieci i kooperacji „ realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Konkurs Nr 12/I/2011

Uchwała

7.

1454/2011

zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej – Priorytet VII WRPO

Uchwała

8.

1455/2011

zmiany decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów Priorytetu VII Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanych w 2011r.

Uchwała

9.

1456/2011

wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów Priorytetu VII Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanych w 2012r

Uchwała

10.

1457/2011

zatwierdzenia „Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013” na rok 2012

Uchwała

11.

1458/2011

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Uchwała

12.

1459/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń użytkowych przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu

Uchwała

13.

1460/2011

wyrażenia zgody na przeprowadzenie rurociągu światłowodowego przez firmę ,,AWOTEL” Andrzej Wołodźko z siedzibą w Poznaniu na nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu, działka nr 1861

Uchwała

14.

1461/2011

wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Uchwała

15.

1462/2011

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2012

Uchwała

16.

1463/2011

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na XVII sesji w dniu 19 grudnia 2011 roku

Uchwała

17.

1464/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na świadczenie usługi dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski” (miesięcznik) jako dodatku załączanego do dwóch dzienników: jednego o zasięgu ogólnopolskim, drugiego o zasięgu regionalnym (wielkopolskim), w okresie od lutego 2012 roku do stycznia 2013 roku włącznie

Uchwała

18.

1465/2011

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011

Uchwała

19.

1466/2011

zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

20.

1467/2011

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa na 2011 rok

Uchwała

21.

1468/2011

Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-01-17 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-01-17 10:04:23 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 3049 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019