do góry ^

Ulga w zobowiązaniach finansowych wobec budżetu Województwa Wielkopolskiego związana z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą


Nazwa sprawy/procedury

Ulga w zobowiązaniach finansowych wobec budżetu Województwa Wielkopolskiego związana z wyłączeniem  gruntów z produkcji rolnej dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą
 

Podstawa prawna

 1. ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 t.j.)
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 t.j.)
 3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  (Dz. U. 2019 poz. 900 t.j.)

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą
  o umorzenie całkowite/częściowe, przesunięcie terminu płatności lub podział na raty zobowiązań finansowych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej  wobec budżetu Województwa Wielkopolskiego.
 2. Kserokopia ostatecznej decyzji o wyłączeniu z produkcji gruntów rolnych.
 3. Oświadczenie przedsiębiorcy o uzyskanej pomocy publicznej de minimis. 
 4. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 5. Zaświadczenia informujące wierzyciela na temat sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat (kserokopie zeznań podatkowych PIT poświadczonych za zgodność z oryginałem).
 6. Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na rachunek bankowy:
  Urzędu Miasta Poznania,  Wydział  Finansów Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, PKO Bank Polski S.A. nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
 7. Inne dokumenty uzasadniające zastosowanie ulgi w płatnościach, takie jak np. zaświadczenia z banków o kredytach, z urzędów gmin o prowadzonej działalności.
   

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Do 2 miesięcy od momentu złożenia wniosku.
 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Decyzja administracyjna Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu
 

Opłaty

Opłata skarbowa – 10 zł
 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Grażyna Olszewska
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 65 51
dg.sekretariat@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

W uzasadnieniu wniosku o zastosowanie ulgi w płatnościach należy wyczerpująco przedstawić przyczynę niemożności spłaty zobowiązania oraz podać dogodne terminy i wysokości spłat   wymagalnych  wierzytelności.


Dokumenty do pobrania

 • Wniosek dla osób prowadzących działalność gospodarczą o umorzenie całkowite/częściowe, przesunięcie terminu płatności  lub  podział na raty zobowiązań finansowych  z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wobec budżetu Województwa Wielkopolskiego - pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 • Oświadczenie przedsiębiorcy o pomocy publicznej de minimis - pobierz
   

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-26 Izabela Witkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-26 11:21:12 przez Tomasz Spychalski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 5901 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020