do góry ^

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku


Poznań, 16 czerwca 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 – 5 oraz art. 46 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”, wywołanego Uchwałą Nr IV/70/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad „Strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”.

Strategia określać będzie priorytety, działania i zadania w zakresie rozwoju turystyki na poziomie regionalnym. Jej wdrożenie będzie sprzyjać kreowaniu markowych produktów turystycznych Wielkopolski i budowaniu wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej i ustnie do protokołu w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (adres korespondencyjny: al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: strategia.turystyki@umww.pl w terminie od 22 czerwca do 22 lipca 2015 roku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umww.pl).

 

 

 

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Załącznik:

Uchwała Nr IV/70/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad „Strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku” - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-06-16 Tomasz Wiktor
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-06-23 08:33:51 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2439 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014