do góry ^

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w celu wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustanowienia obrębu hodowlanego na terenie stawu zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 7/3, położonej w miejscowości Prażuchy Nowe, gmina Ceków Kolonia, powiat kaliski, obręb ewidencyjny 0013 Prażuchy Nowe


 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),) zawiadamiam, że w dniu 13 lipca 2015 roku na wniosek Pana Adama Wasilewskiego, Bielawy 9,
62 – 834 Ceków Kolonia wszczęte zostało postępowanie w celu wydania decyzji
w sprawie ustanowienia obrębu hodowlanego na terenie stawu zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 7/3, położonej w miejscowości Prażuchy Nowe, gmina Ceków Kolonia, powiat kaliski, obręb ewidencyjny 0013 Prażuchy Nowe.

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom tego postępowania, przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, al. Niepodległości 34, V piętro, pokój 574 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań.

Termin wnoszenia uwag i wniosków wynosi 14 dni, licząc od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości w dniu 17 lipca 2015 r.

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Jolanta Stryjkowska

Tel. 61 626 65 09

e- mail : jolanta.stryjkowska@umww.pl

 

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-07-17 Marek Beer
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-07-27 08:48:05 przez Agnieszka Mendel
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2226 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014