do góry ^

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych


Województwo Wielkopolskie na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.) (dalej „ustawa o publicznym transporcie zbiorowym”) w związku z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U. UE. L. z 2007 r. Nr 315, str. 1 z późn. zm.) ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (dalej „prawo zamówień publicznych”) w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-01-14 Henryk Szczefanowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-01-14 11:32:56 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 541 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020