do góry ^

Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku oraz rejonizacji tych upraw


Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) informuję o przystąpieniu do konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku oraz rejonizacji tych upraw.

W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej, nw. podmioty:

  1. Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego,
  2. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi i wnioski można składać w Sekretariacie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, V piętro, pokój 564 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: dr.sekretariat@umww.pl – w terminie od 17 do 24 stycznia 2020 r.          

UWAGA:
Podmioty uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem statutu bądź innego dokumentu zawierającego cele statutowe tej organizacji, a także adres, telefon, e-mail, lub inną formę kontaktu zwrotnego. Stanowiska anonimowe lub nie zawierające ww. informacji, nie będą rozpatrywane.

  1. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku oraz rejonizacji tych upraw - pobierz
  2. Formularz zgłaszania uwag - pobierz


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-01-16 Monika Paczyńska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-01-17 12:38:52 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 686 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020