do góry ^

Zawiadomienie o wyniku konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku oraz rejonizacji tych upraw


Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz z §12 ust. 1 uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – informuję o braku zgłoszenia uwag w toku konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku oraz rejonizacji tych upraw przez nw. podmioty:

 1. Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego;
 2. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jednocześnie informuję, że w trakcie trwania konsultacji otrzymano dwa wnioski o  zwiększenie powierzchni upraw konopi włóknistych w projekcie uchwały:

 1. Urząd Miasta i Gminy we Wrześni – 5 ha
 2. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Środzie Wlkp. Sp. z o.o. w gminach:
 1. Środa Wlkp. – 100 ha
 2. Zaniemyśl – 40 ha
 3. Dominowo – 40 ha
 4. Krzykosy – 20 ha
 5. Nowe Miasto – 20 ha
 6. Kórnik – 20 ha
 7. Kostrzyn – 20 ha
 8. Śrem – 20 ha
 9. Września – 40 ha
 10. Stęszew – 20 ha
 11. Buk – 50 ha
 12. Kleszczewo – 20 ha
 13. Łubowo – 30 ha
 14. Kłecko – 20 ha

Uwzględniając powyższe należy zwiększyć o 465 ha ogólną powierzchnię w 2020 roku pod uprawę konopi włóknistych w województwie wielkopolskim z 9 427,2293 ha do 9 892,2293 ha.

Zawiadomienie informujące o konsultacjach wraz z projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku oraz rejonizacji tych upraw, zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.bip.umww.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w dniach od 17 do 24 stycznia 2020 r.

W związku z wniesieniem w tym terminie uwag przez: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni oraz przez podmiot posiadający zezwolenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego na skup konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego - Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Środzie Wlkp. Sp. z o.o., skorygowano powierzchnię upraw konopi włóknistych w projekcie uchwały.

Wobec powyższego, projekt uchwały po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  skierowany zostanie do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, celem podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-01-31 Monika Paczyńska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-01-31 16:06:04 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 476 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020