do góry ^

Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego


Projekt planu  zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+

 1. Tekst - pobierz
 2. Przestrzeń osadnicza - pobierz
 3. Walory przyrodnicze - pobierz
 4. Środowisko przyrodnicze - pobierz
 5. Kultura, turystyka i rekreacja - pobierz
 6. Rolnictwo - pobierz
 7. Komunikacja - pobierz
 8. Infrastruktura techniczna - pobierz
 9. Zagrożenia środowiska i bezpieczeństwo publiczne - pobierz
 10. Obszary funkcjonalne - pobierz

Projekt planu  zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. Poznański Obszar Metropolitalny

 1. Tekst - pobierz
 2. Kształtowanie zielonego pierścienia metropolii - pobierz
 3. Kształtowanie spójnego systemu przyrodniczego - pobierz
 4. Rozwój efektywnego systemu komunikacyjnego - pobierz
 5. Zintegrowany system transportu zbiorowego - pobierz
 6. Obszary ograniczeń dla rozwoju struktur osadniczych - pobierz
 7. Obszary wyłączone z rozwoju struktur osadniczych - pobierz
 8. Rozwój efektywnych struktur osadniczych - pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko

 1. Tekst - pobierz


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-05-26 Marek Bryl
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-05-26 08:28:06 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 8771 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020