do góry ^

Ewidencja psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu


Ewidencję psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, który:

  1. wpisuje, w drodze decyzji administracyjnej, do ewidencji za opłatą osobę spełniającą warunki określone w art. 87, ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2016 r., poz. 627 tj. ze zm.),
  2. wydaje zaświadczenie o wpisie,
  3. nadaje numer ewidencyjny.

W ewidencji umieszcza się następujące dane psychologa:

  1. numer ewidencyjny,
  2. imię i nazwisko
  3. numer PESEL lub w przypadku jego nieposiadania serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
  4. oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje on badania
  5. datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji

Uprawniony psycholog jest zobowiązany przekazać marszałkowi województwa:

  1. oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania – najpóźniej do dnia rozpoczęcia badań,
  2. informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5 – w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.

Osoba prowadząca sprawy:
Mariola Tarnawska-Rzeszczak
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Zdrowia
ul. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. (61) 626-63-70

Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Szczegóły dotyczące procedury wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu znajdują się na stronie BIP Urzędu w zakładce „Do załatwienia w Urzędzie/Sprawy Zdrowie” - pobierz

Ewidencja jest do wglądu w siedzibie Departamentu Zdrowia po spełnieniu wymogów dot. ochrony danych osobowych.

 

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2007-12-31 Iwona Rakowska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2007-12-31 10:47:14 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 3158 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014