do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wydruk i dostawa kalendarzy książkowych z okazji obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. GM.272.7.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia - pobierz
Załącznik nr 4 Oświadczenie ws. grupy kapitałowej - pobierz
Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy (wzór) - pobierz
Załącznik nr 6 Wykaz usług - pobierz
Załącznik nr 7 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - pobierz
Załącznik nr 8 Opis próbki wydruku - pobierz

Podgląd wydruku cz. 1 i 2 - pobierz
Podgląd wydruku cz. 3 i 4 - pobierz
Próbka projektu graficznego - cz. 1 - pobierz
Próbka projektu graficznego - cz. 2 - pobierz
Próbka projektu graficznego - cz. 3 - pobierz
Próbka projektu graficznego - cz. 4 - pobierz


Poznań, 31.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 07.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-10-18 Tomasz Grudziak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-10-18 15:27:34 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4488 razy