do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Sukcesywne świadczenie usługi druku offsetowego 12 wydań magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - KS-R.272.1.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - - pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ:

Nr 2 A – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - - pobierz
Nr 2 B – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowne - - pobierz


Poznań, 31.01.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 31.01.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-01-20 Stanisław Nowak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-01-20 11:06:51 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4961 razy