do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywne świadczenie usług drukarskich dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2017 roku nr sprawy: BZP-III.272.18.2016


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz

Załączniki Nr 2:

            Nr 2 A - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - pobierz

            Nr 2 B - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - pobierz

            Nr 2 C - Oświadczenie z art. 26 ust.2d w związku z art. art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp - pobierz

Załącznik Nr 3 - Istotne postanowienia umowy - pobierz

Załączniki Nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy - pobierz

Załącznik nr 4a Opis teczki departamentowej 58 DA - pobierz

Załącznik nr 4b Opis torby papierowej 78 DS - pobierz

Załącznik nr 4c Teczka ofertowa Szlak Piastowski 80 DS - pobierz

Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych usług - pobierz

Załącznik Nr 6 - Zlecenie wykonania przedmiotu umowy - pobierz

Załącznik Nr 7 - Protokół odbioru przedmiotu umowy - pobierz

Biuletyn informacyjny – próbny wydruk - pobierz


Poznań, 01.03.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
Zmiana treści SIWZ oraz wyjaśnienia treści SIWZ - pobierz


Poznań, 06.03.2017 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz


Poznań, 07.03.2017 r.

Zmiana treści SIWZ oraz wyjaśnienia treści SIWZ - pobierz

Zmieniony Załączniki Nr 4 SOPZ stanowiący jednocześnie formularz cenowy - pobierz


Poznań, 13.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 20.03.2017 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-02-24 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-02-24 14:19:41 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5226 razy