do góry ^

Przetarg nieograniczony na Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2017 roku, z podziałem na części – BZP.III.272.8.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2:
          Nr 2 A - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; - pobierz
          Nr 2 B - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; - pobierz
          Nr 2 C - Oświadczenie z art. 26 ust.2d w związku z art. art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp - pobierz
Załącznik Nr 3 - Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załączniki Nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
          4A dla części I banery roll-up zamówienia - pobierz
          4B dla części II DPR DOW BIWW zamówienia - pobierz
          4C dla części III DS zamówienia - pobierz
          4D dla części IV DK zamówienia - pobierz
          4E dla części V GM zamówienia - pobierz
          4F dla części VI GM zamówienia - pobierz
          4G dla części VII DSR zamówienia - pobierz
Załączniki od Nr 5A do Nr 5F – Wizualizacje znakowania artykułów promocyjnych
          5A DK - pobierz
          5B BIWW - pobierz
          5C DS - pobierz
          5D DS - pobierz
          5E DS - pobierz
          5F DS - pobierz
Załącznik Nr 6 – Formularz cenowy stanowiący równocześnie zestawienie kolorowych wydruków fotografii produktów
          6A dla części I banery roll-up  zamówienia - pobierz
          6B dla części II DPR DOW BIWW zamówienia - pobierz
          6C dla części III DS zamówienia - pobierz
          6D dla części IV DK zamówienia - pobierz
          6E dla części V GM zamówienia - pobierz
          6E dla części VI GM zamówienia - pobierz
          6E dla części VII DSR zamówienia - pobierz


Poznań, 29.03.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - pobierz
Wyjaśnienia treści SIWZ II - pobierz
Zmieniony załącznik nr 4G DSR SOPZ część VII - pobierz

 


Poznań, 03.04.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 04.04.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II - pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części IV - pobierz


Poznań, 05.04.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VII - pobierz


Poznań, 10.04.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I -pobierz
 


Poznań, 12.04.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części III - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części V - pobierz

 


Poznań, 20.04.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VI - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-03-23 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-03-23 14:15:45 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6676 razy