do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa urządzeń sieciowych, systemu zabezpieczeń poczty oraz rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii bezpieczeństwa w 2017 r. dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu" - DA-III-3.272.2.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2:

  • Nr 2A – Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ-ESPD) - pobierz
  • Nr 2Aa – plik espd-request - pobierz
  • Nr 2B – Instrukcja wypełnienia JEDZ - pobierz
  • Nr 2C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

UWAGA: Wykonawca składa oświadczenie o treści wg załącznik Nr 2C w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (wg art. 86 ust. 5 ustawy)

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy, w tym:

  • 3.1 – Istotne postanowienia umowy dla zadania nr 1 zamówienia - pobierz
  • 3.2 – Istotne postanowienia umowy dla zadania nr 2 zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), w tym:

  • 4.1 – SOPZ dla zadania nr 1 zamówienia - pobierz
  • 4.2 – SOPZ dla zadania nr  2 zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 5 – Wykaz osób dla zadania nr 1 - pobierz


Poznań, 05.10.2017 r.

Modyfikacja SIWZ w zakresie rozdziału VI ust. 2 i 6 - pobierz


Poznań, 10.10.2017 r.

Sprostowanie ogłoszenia - pobierz


Poznań, 18.10.2017 r.

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ z dnia 11.10.2017 r. - pobierz


Poznań, 24.10.2017 r.

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ - pobierz


Poznań, 08.11.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 09.11.2017 r.

Korekta informacji z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 21.11.2017 r.

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 - pobierz


Poznań, 24.11.2017 r.

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-10-03 Marcin Jabłoński
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-10-03 11:30:55 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6880 razy