do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2018r., z podziałem na części – BZP-II-1.272.4.2017.


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2:

Nr 2 A  – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b  ustawy Pzp - pobierz
Nr 2 B  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 ustawy (obligatoryjne) i ust.5 pkt 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3:

Nr 3 A – Formularz cenowy dla części I - pobierz
Nr 3 B – Formularz cenowy dla części II - pobierz

Załącznik Nr 4:

Nr 4 A – Istotne postanowienia umowy dla części I - pobierz
Nr 4 B – Istotne postanowienia umowy dla części II - pobierz

Załącznik Nr 5 -  Wykaz wykonanych usług - pobierz


Poznań, 10.01.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 19.01.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-12-21 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-12-21 12:27:58 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5128 razy