do góry ^

Przetarg nieograniczony pn. Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji oraz systemów zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu - DA-V-1-3.272.3.2017


  1. Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania,
  2. elektrycznej, teletechnicznej,
  3. wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej,
  4. systemu monitoringu (BMS) i automatyki urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pobierz
SIWZ Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji oraz systemów zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu - pobierz
zał. nr 1a do SIWZ - SOPZ dla Części I - pobierz
zał. nr 1b do SIWZ - SOPZ dla Części II - pobierz
zał. nr 1c do SIWZ - SOPZ dla Części III - pobierz
zał. nr 1d do SIWZ - SOPZ dla Cześci IV - pobierz
zał. nr 2a do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków - pobierz
zał. nr 2b do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
zał. nr 2c do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
zał. nr 3a do SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla Cześci I - pobierz
zał. nr 3b do SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla Cześci II - pobierz
zał. nr 3c do SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla Części III - pobierz
zał. nr 3d do SIWZ- Istotne postanowienia umowy dla Części IV - pobierz
zał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy - pobierz
zał. nr 5a do SIWZ - Wykaz usług część I - pobierz
zał. nr 5b do SIWZ - Wykaz usług część II - pobierz
zał. nr 5c do SIWZ - Wykaz usług część III - pobierz
zał. nr 5d do SIWZ - Wykaz usług część IV - pobierz
zał. nr 6a do SIWZ - wykaz osób część I - pobierz
zał. nr 6b do SIWZ - wykaz osób część II - pobierz
zał. nr 6c do SIWZ - wykaz osób część III - pobierz
zał. nr 6d do SIWZ - wykaz osób część IV - pobierz

Poznań, 08.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 20.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w czterech, poszczególnych częściach zamówienia - pobierz
 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-11-30 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-11-30 15:23:42 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5286 razy